Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
128
12 февруари 1943 г.
В. Червенков. Успехите на Червената армия и хитлеристката агентура у нас
К. Луканов. Към българските войници, подофицери и офицери, изпратени в Югославия


В. Червенков

УСПЕХИТЕ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ И ХИТЛЕРИСТКАТА АГЕНТУРА У НАС

Червената армия продължава да настъпва стремително и мощно. Всеки ден от Москва идват радостните съобщения за нови и нови победи. Един след друг Червената армия освобождава от хитлеристкото кърваво иго все нови и нови градове. Отбранителната линия на германците е пробита и разпокъсана на една огромна част от Източния фронт. Германците са изтикани от линиите, до които те дойдоха с цената на грамадни загуби миналата година през лятото. Нещо повече: Червената армия завладя такива градове като Курск, Белгород, Чугуев, Краматарск, Фатеж и други, които миналата зима германците можаха да удържат. И Червената армия продължава с неотслабна сила да отблъсква врага, като се вклинва дълбоко в неговото разположение, като раздробява отбраната му, като обкръжава опорните му пунктове и сломява съпротивата на неговите гарнизони.

Успехите на Червената армия през най-последните дни при Курск и на Украйна показват, че са вече нарушени най-важни германски комуникации. Решително и твърдо вървят на запад съветските войски в Донбас. Крайбрежието на Азовското море е очистено от вражески войски. Кавказката армия на немците се изтласква.

Какво показват тия бележити и все повече възрастващи успехи на Червената армия? Успехите на Червената армия са най-ярко свидетелство за нейната растяща мощ. За година и половина ожесточени боеве Червената

128
 

армия възмъжа, стана много по опитна, по-закалена, по-умела отколкото в началото на войната. Тя израсна като страшилище за хитлеровската армия. Червената армия се научи не само да отстоява с изумителна сила и упоритост своите позиции, но и да сломява вражеската отбрана, изкусно да обкръжава и да унищожава врага. Съветските командири и генерали показаха висока способност и истинско военно майсторство да се сражават по последната дума на разработената от гениалния съветски пълководец Сталин съвременна военна наука. Ето защо гърми сега по целия свят все по-силно и по-силно славата на Червената армия и нейните ръководители! Ето защо в смъртен страх гледат сега хитлеристките сатрапи към Източния фронт. Кой не вижда ясно вече, че великата Сталинградска победа — ликвидирането на устремилите се към Сталинград 330 хиляди отборни хитлеристки войници и офицери — ще има сериозни последици за цялата германска армия? Цяла хитлеристка Германия е раздрусана от катастрофата на шестата германска армия при Сталинград. Червената армия чупи гръбнака на хитлеристката военна машина. И колкото по-нататък ще се развива настъплението на Червената армия, толкова повече ще нарастват нейните преимущества, толкова повече ще се приближава нейната окончателна победа над хитлеристките разбойници.

И в светлината на тия очевидни факти нашият народ днес с още по-голяма погнуса клейми продажните хитлеристки агенти, цялата серия от ибрикчии на гьобелсовата пропаганда, които в течение на две години — по вестници, по радио, в Народното събрание и по мегданите — изливаха и продължават да изливат потоци лъжи и клевети против братския руски народ и неговата доблестна Червена армия.

Веднаж ли тия господа „унищожаваха” Червената армия? Веднаж ли си позволяваха да се надсмиват над нейните командири? Ползувайки се от обстоятелството, че с помощта на полицията и на гестапо устата на народа са запушени, веднаж ли те оскверняваха и безчестяха българското име, като оправдаваха участието на правителството в разбойническата война против нашата освободителка Русия, против внуците и правнуците на шипченските герои?

129
 

Не писа ли Александър Ганчев на 9 октомври миналата година във вестник „Вечер”, че колкото и да е многобройна Червената армия, не е в състояние да воюва победоносно с германската армия? Не „предсказваше” ли Александър Ганчев на 17 октомври миналата година във вестник „Вечер”, че „на болшевиките предстои катастрофална зима”? Не писа ли Сотир Янев на 13 октомври миналата година пак във вестник „Вечер”, че „от една застрашителна военна сила Съветският съюз се превърна в един твърде изпаднал организъм, който има още сили да вика за помощ”? Не писа ли Димитър Павлов на 15 ноември миналата година във вестник „Днес”, че Червената армия едвам има сили да се отбранява? А професор Генов даже на 22 януари тази година във вестник „Утро” се силеше да заблуждава наивните, че „Русия винаги е била слаба в настъплението”.

Пукнаха се като сапунен мехур всичките ваши лъжи и клевети, всичките ви „пророкувания”, всичките ви надежди, господа агенти на Хитлер!

Бита е вашата карта! И е бита завинаги!

Сега вие, забъркали пусулата, предъвквате приказките от хиляда и една нощ на Гьобелс за „болшевиш-ката опасност”. Няма да хване дикиш.

Отечественият фронт у нас ще се погрижи да очисти обществения и политически живот от гангрената, която представлявате вие и вашите чорбаджии, за да се отприщи бентът на българската правда, на българското родолюбие и на българската свобода.

Големите успехи на Червената армия показват, че и за нас, българите, е настъпил момент на решителната борба за спасението на България от германската зависимост и от катастрофата, към която стремглаво я тикат хитлеристките агенти.


К. Луканов

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙНИЦИ, ПОДОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРИ, ИЗПРАТЕНИ В ЮГОСЛАВИЯ

Войници, подофицери и офицери от българските части, намиращи се в Югославия!

Правителството ви възложи задача, която за вас, за армията ни е позорна, а за целия ни народ, за бъдещето на България — пагубна.

130
 

Позорна е за армията ни жандармската и джелатска роля спрямо един добър, храбър и свободолюбив братски народ. Нашата армия става жандарм и наемник на алчния завоевател Хитлер и стоящите зед гърба му германски банкери. Трижди по-позорна е тази роля, защото е насочена против нашите братя — сърбите и другите югославяни, в момента на върховна борба за спасение на татковината им от поробване — борба, на която ние имаме дълга най-малкото да не пречим.

Пагубна е зз нашия народ и за бъдещето на България възложената на вас в Югославия задача, защото тя вкарва нашата страна пряко в хитлеровата война и вие това не само чувствувате, но и виждате с очите си. Великите държави Русия, Англия и Ямерика — утрешните неизбежни победители, знаят, че нашият народ не е никога одобрявал правителствената политика.

Тия велики държави и всички свободолюбиви народи са в правото си обаче да очакват от нашия народ доказателства за това, че той е решителен противник на правителствената хитлеристка политика, на която сам е жертва. Победата на противохитлеристката коалиция не бива да завари нито една наша войскова част на хитлерова служба! Това изискват интересите на нашата родина.

Войници, подофицери и офицери от българските войски в Югославия!

Не се сражавайте против нашите братя югославяни! Не жертвувайте живота си, не проливайте кръвта си за кръволока Хитлер! Не позорете себе си, армията ни и народа ни с братоубийство! Не повдигайте съседните и всички свободолюбиви народи срещу нашата сграна, не ги правете врагове на България!

Не помагайте на германските поробители и грабители на Югославия и на останалите балкански народи! Не пазете германския тил в Югославия! Не вършете хитлеровската жандармска и джелатска служба като окупационни гарнизони! Не пречете на югославските въстаници, на тяхната борба за национална свобода!

Не се подчинявайте на ония началници, които ви карат да вдигате ръка срещу братските югославски народи и да помагате на германските разбойници! Възвръщайте се в родината си! Сговаряйте се помежду си за това, създавайте акционни комитети във всяка част,

131
 

които да ръководят борбата ви за оттегляне от Югославия, да организират възвръщането ви в България! Елате си, за да опазите себе си, семействата си, армията ни, страната ни от опустошение и изпепеляване, което ще ни постигне, ако идващите събития заварят България в лагера на Хитлер, в положението на негов помощник!


[Previous] [Next]
[Back to Index]