Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
111
6 февруари 1943 г.
 

В. Червенков

ПРОТИВ ПАГУБНИТЕ ИЛЮЗИИ

Намират се хора, които казват: „А може би сегашните управници в последния момент ще се опомнят, ще се сепнат и пред лицето на очевидните факти ще обърнат колата”.

Такива хора сеят най-опасни илюзии в един момент, когато само решителната борба за събарянето от власт на днешните управници може ца спаси България от явна катастрофа.

Който сее подобни илюзии, той допуща, че царборисовите сегашни министри са български министри; той допуща, че те не са отишли така далече в своето предателство към върховните интереси на българския народ, че у тях все още е останала капка българска съвест.

Жестока и крайно вредна самоизмама или заблуда, които трябва да се изгарят в редовете на Отечествения фронт с нажежено желязо. Днешните властници дадоха вече премного доказателства, че са изцяло купени агенти на Хитлер, които предават и продават България на едро и на дребно на германските разбойници, които днес правят всичко, за да завлекат нашата армия във войната, за да спасява потъващия хитлеристки кораб.

Който сее днес илюзии за възможност от примирение между хитлеристките министри и нашия народ; който днес възлага надежди върху тия стопроцентни предатели на България, свързани за пъпа си с берлинските сатрапи — той помага на най-заклетите народни врагове, помага на Хитлер, защото отслабва единството на българите в един момент, когато обединеният юмрук на армията и народа

126
 

трябва да се стовари с всичка сила върху днешното правителство, да го прати по дяволите, за да бъде очистена земята ни от германците и техните агенти и с това избавена от ужасите и катастрофата на хитлеристката война.

Кой разумен човек, в къщата на когото са влезли крадци и ограбват неговата покъщнина, възлага надежди за спасението си от крадците на самите крадци?

Не е ли ясно, че подобни надежди са трижди по-нелепи, когато крадците са вече сгащени от всички страни и неумолимата ръка на разплатата властно иде да ги хване за гушата? Не се ли причислява сам към крадците оня, който в такъв момент започне да приказва, че може би ако се влезе в преговори с крадците, те сами ще се откажат от професията си да крадат?

България няма да бъде спасена от надигащата се катастрофа и българските патриоти ще покажат, че не са извлекли докрай големия урок от двете минали национални катастрофи, ако не пресекат всякакви тенденции и опити да се напусне или да се отхвърли пътят на решителната общонеционална борба за събаряне от власт на днешното правителство и създаването на действително национално правителство на България, правителство на Отечествения фронт, което веднага решително би скъсало с Германия и Италия и би спасило по тоя начин българите от катастрофа.

Колата на българската външна и вътрешна политика може да обърне — в пълна хармония с истинските национални интереси на България — само победоносният Отечествен фронт, само осъществяването на неговата програма. В това се заключава и историческото призвание на Отечествения фронт.

Всички патриотични сили на нацията — на борба за победата на Отечествения фронт — такава е повелята на момента, в това е спасението на България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]