Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
109
6 февруари 1943 г.
 

В. Червенков

КЪМ РАБОТНИЦИТЕ

Работници и работнички! Трудещи се! Саботирайте работата за германците, разваляйте и унищожавайте предназначените за германците стоки! Борете се за изгонването на германците от България, защото само в изгонването на германците от нашата страна е нейното спасение от войната и катастрофата.

Червената армия нанася големи поражения върху германската армия на Източния фронт.

На Източния фронт е започнат разгромът на германците. Скоро английските и американски войски ще навлязат в Европа, за да нанесат и своя удар върху германо-италианската разбойническа коалиция. Нас ни застрашава непосредствена военна катастрофа, ако се продължава прохитлеристката политика у нас. Германия и Италия са обречени на поражение. Но ако германски гарнизони продължават да се намират на наша земя, ако България продължава да се управлява от сегашното правителство, съставено от агенти на Хитлер, които по заповед на Хитлер на 12 декември 1941 година обявиха състояние на война с Лнглия и Америка — то България ще бъде превърната от германците в пепелище така, както превръщат сега в пепелища районите, дето те отстъпват под ударите на Червената армия.

Но България може да бъде избавена от подобна участ, ако ние сами, българите, я очистим от германските гарнизони и от агентите на Хитлер у нас. Стига само нашият народ заедно с нашата армия да се повдигне единодушно, да натири сегашното предателско прави-

123
 

телство, и германците ще бъцат изгонени от България в двадесет и четири часа. Защото днес Хитлер не е в състояние да противопостави срещу нашата армия сериозна сила. Наопаки, фактът на окупация на Сърбия и на някои босненски райони от наши войски, за да бъдат освободени германските части за Източния фронт, показва в каква степен хитлеристкото господство на Балканите се опира днес върху щиковете на българската армия. Стига ца се обърнат тия щикове срещу Хитлер, и неговата власт на Балканите ще рухне. Нашата армия, опряна върху народа, заедно с народа, трябва да обърне щиковете срещу Хитлер, да се откаже да върши позорната роля на негов жандарм на Балканите, да събори от власт сегашното понемчено правителство, за да бъде създадено истинско национално правителство, което да натири германските войски от България, да скъса всички връзки и договори с Германия, да анулира престъпния акт от 12 декември 1941 година, да прокламира мир и дружба с Русия, Англия, Америка и всички свободолюбиви страни. Това ще спаси България от войната. Тогава България няма да стане арена на военни действия. Ако ли това не стане, хитлеристите ще въвлекат армията ни в разбойническата си война и ще превърнат България в бойно поле с всичките ужаси и разрушителни за родината ни последствия.

Ето как стои въпросът.

И стои тоя въпрос остро, стои като неумолим и безотлагателен въпрос.

Работници!

Все сте не само голяма сила. Вашата дума и вашата воля са властни в тия тежки за родината ни часове! Ние ви зовем към решителни действия.

Всеки удар срещу хитлеристите е принос за спасението на България. Работниците могат и трябва да нанасят един от най-чувствителните и сериозни удари върху хитлеристките разбойници.

Работници!

Борете се за хляб, пращайте делегации, искайте повишение на надниците, стачкувайте, демонстрирайте против хитлеристка Германия и понемченото правителство! Разправяйте се безпощацно с шпионите и провокаторите! Гонете фашистките натрапници и станете сами господари

124
 

във вашите професионални организации! Не отивайте на каторжна работа и робство в Германия! Действувайте за връщането на тия, които са вече там! Рудничари, железничари, транспортни работници, вземете мерки, щото нашите въглища, руди, храни и други стоки да не отиват в Германия, щото нашите мини и железници да не обслужват немските войски! Нека във всяка фабрика, всеки рудник, всяка станция, всяко пристанище бъде създаден и работи таен комитет за ръководство на борбата и работническата самоотбрана! Не забравяйте нито за минута, че работничеството по своето положение в производството и на транспорта е повикано да бъде в първите редове на борбата!


[Previous] [Next]
[Back to Index]