Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
105
4 февруари 1943 г.
 

В. Червенков

ПРОТИВ ВОЙНАТА

Една значителна част от трудоваците се намира в Гърция. Те са заставени да строят там различни укрепления по крайбрежието.

Наши войскови части окупираха нови сръбски градове и някои райони в Босна. Това се прави с цел да се освободят германските окупационни войски за Източния фронт.

Но това означава вмъкването на България във войната.

И то става в един момент, когато тежките поражения, които понасят на Източния фронт хитлеристите, ясно свидетелствуват за приближаващия се техен разгром; когато стоим пред реалната перспектива на втория фронт срещу хитлеристка Германия и фашистка Италия в Европа.

Ямата, в която управниците тикат България, е очевидна. Очевидно е, че управниците се готвят да поставят на страшен риск съществуването и бъдещето на страната и народа ни, за да спасяват Хитлер и себе си.

Спасението на нашата родина е само в отказа да се воюва за целите на Хитлер. Спасението е само в решителния отказ на нашите войски да играят ролята на жандарми на Хитлер в Югославия, да строят укрепления в Гърция, да напущат пределите на страната в каквато и да било посока.

Спасението е само в общото действие на патриотите от армията и народа против днешните управници, за час

121
 

по-скорошното събаряне от власт на тия явни гробокопатели на България. Спасението е само в час по-скорошното създаване на истинско национално правителство, способно да осигури свободата и независимостта на България както в тоя критически момент, така и при всички други условия.


[Previous] [Next]
[Back to Index]