Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
89
30 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ДЕНЯТ НА СЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ

Днес е денят на земеделските кооперации. Но не са свободни нашите земеделски кооперации да празнуват и отбележат тоя ден, както те биха желали да сгорят това. Защото над тях тегне връшникът на правителствената опека. А правителството изпълнява волята на немските грабители. Значи над земеделските кооперации с помощта на сегашните управници фактически са сложили ръка немците. Ето кое трябва да се каже най-напред в деня на земеделските кооперации. Да се отбележи истински днешният празник на земеделските кооперации — това значи да се вдигне висок глас на протест против подчинението на кооперациите на немците чрез цялата правителствена система на спека и на пряка намеса в кооперативния живот.

Повече от половин столетие измина от основаването на първата българска кооперация в село Мирково, Пирдопско. Труден, но ползотворен път измина българската народна кооперация, докато стигне до положението да обедини стотици хиляди селяни и се издигне до първостепенна стопанска сила. Но понемчените управници туриха ръка и върху селските кооперации. Особено със закона за Земеделската и кооперативна банка от миналата година те се мъчат да направят селската кооперация проводник на своята политика на ограбване на страната в полза на немците. Обаче широките слоеве на кооператорите в селата, както и в градовете, не желаят да стават проводници на предателската управническа политика. Днешният ден напомня на всички кооператори, че

107
 

за да се отърве кооперацията от пагубната за нея правителствена опека, трябва да се поведе дружно и решително обща борба за избавянето на България от сегашните нейни управници — хитлеристки агенти.

Като поздравяваме най-сърдечно селските кооператори с кооперативния празник, ние им пожелаваме твърдост и кураж и ги зовем под разветите знамена на Отечествения фронт на борба за спасението на България от войната и от германската зависимост!


[Previous] [Next]
[Back to Index]