Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
87
29 януари 1943 г.
В. Червенков.  Против войната
Васил Коларов. На борба за спасението на България


В. Червенков

ПРОТИВ ВОЙНАТА

Една значителна част от нашите трудовашки войски в тоя момент се намира в Гърция. Нашите трудоваци са заставени да строят в Гърция различни укрепления по крайбрежието. Работата на трудовашките войски се ръководи от германски военни специалисти.

Значителни наши войскови части се отправят в Солун. Окупацията на сръбски градове от наши войски продължава. Нови дивизии се изпращат в Югославия. Това се прави с цел за да се освободят германските окупационни войски за Източния фронт.

Какво означава всичко това?

Това означава война, вмъкването на България и пряко, практически във войната.

Правителството е поело пред Хитлер ангажименти да се бори срещу югославската народноосвободителна армия, тоест да бъде жандарм на хитлеристите на Балканите и джелат на балканските народи.

И това става в един момент, когато Хитлер е заставен да мине в отбрана, когато пораженията, които той понася, явно свидетелствуват за приближаващия се негов разгром, когато Червената армия успешно развива своето мощно настъпление почти на целия Източен фронт, а на запад стоим пред реалната перспектива на втория фронт, за която явно свидетелствува и състоялата се среща на Рузвелт и Чърчил заедно с техните военни щабове.

101
 

Ямата, в която управниците тикат България, е очевидна. Очевидно е, че управниците се готвят да опропастят страната и народа ни, за да спасяват Хитлер и себе си.

За управниците, които свързаха съдбата си със съдбата на Хитлер чрез участието в неговите престъпления спрямо човечеството, наистина няма друг път, освен да вървят докрай с банкрутиралия човеконенавистник Хитлер, Но нашият народ няма нищо общо с престъпленията на хитлеристите. Нашият народ може и трябва да се спаси от участта да бъде съсипан.

Спасението е в отказа да се воюва за целите на Хитлер — в решителния отказ ка нашите военни части да носят жандармска служба в Югославия, да строят укрепления в Гърция, да напущат пределите на страната в каквато и да било посока.

Спасението е в общото действие на армията и народа против днешните управници с цел да бъдат тия управници съборени от власт, за да бъде създадено истински национално правителство, способно да осигури свободата и независимостта на България.


Васил Коларов

НА БОРБА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Офицери, подофицери и войници! Настъпва моментът да кажете вашата решаваща дума. Не позволявайте, щото нашата армия да бъде предадена на Хитлер, да бъде унищожена както румънската и унгарската армии! Не отивайте на който и да е немски фронт — нито в Съветска Русия, нито на Близкия изток, нито на Балканите! Не ставайте джелати на балканските народи, не вдигайте ръка срещу братята сърби! Не позволявайте България да бъде превърната в немски фронт! Нашите пристанища и летища трябва да бъдат освободени от немските гарнизони! Немците трябва да си вървят от България!

Ковете спасителното за България бойно единство между народа и патриотите от армията! Не стреляйте срещу народа! Не ставайте палачи на осъдените на смърт! Освобождавайте затворените в тюрмите и кон-

102
 

центрационните лагери патриоти! Образувайте тайни комитети в казармите! Не воювайте против югославските и гръцки въстаници! Наопаки, братимете се с тях, борете се заедно с тях срещу общия враг на всички балкански народи — германските хитлеровци и италианските фашисти!

Наложете оттеглянето на нашите дивизии от Югославия, на нашите войски от Гърция!


[Previous] [Next]
[Back to Index]