Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
81
27 януари 1943 г.
В. Червенков.  Към българската младеж
В. Червенков.  Запомнете!


В. Червенков

КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

Родна младеж!

Слушай нашия глас — гласа на българската правда, гласа на истинската и всеотдайна обич към майката-родина!

Ние те зовем на бой и подвиг в тежък за България час, в час на горка мъка и на изпитания.

Над страната ни припадат зловещи, буреносни облаци. Зли врагове затягат народната снага в оковите на чуждо робство. Германските завоеватели намериха в средата на българите изменници, купиха ги и с тяхна помощ от две години насам вършат всичко, за да завлекат България в пожара на войната.

Изменници управляват в нашата страна. Управляват така, както искат германските завоеватели. Германските завоеватели поискаха, и управниците ги пуснаха у нас. Германските гарнизони се настаниха в нашите градове, създадоха на наша земя свои военни бази, отдето с помощта на нашите управници нападнаха Югославия и Гърция, а след това започнаха да извършват разбойническите си нападения срещу братска Русия. Германските завоеватели поискаха, и управниците им предоставиха нашите продоволствени запаси, цялата наша миналогодишна реколта, като оставиха българите при 250 грама сурогатен и невъзможен хляб, при страшна продоволствена оскъдица, при нечувана скъпотия. Германските завоеватели поискаха, и управниците изпратиха няколко наши дивизии в Сърбия да потушават борбата на братския сръбски народ срещу германските грабители,

92
 

тоест да бъдат германски жандарми. Управниците изпращат сега в Югославия нови български дивизии, за да освободят немските войски за отправяне против Русия. Германските завоеватели поискаха, и управниците — без всеки повод, без каквото и да е предизвикателство — обявиха война на могъщите държави Англия и Америка. Германските завоеватели поискаха, и управниците поведоха кална кампания от хули и лъжи срещу великия руски народ, който преди 65 години проля кръвта на двеста хиляди свои синове за нашата свобода. Германските завоеватели поискаха, и управниците предприеха кървав поход срещу българските патриоти, особено срещу патриотите в казармите, за да си осигуряват възможностите за осъществяването на всички по нататъшни искания на германските завоеватели.

И ето това явно слугуване на нашите управници пред германските грабители за сметка на хляба, на кръвта и бъдещето на България изменниците се мъчат с всички сили да представят като полезно за България дело, като „осъществяване на нейните национални идеали”. Един вид: „германците ни дадоха Македония и Тракия — трябва да вървим с тях и да понасяме всички жертви”.

Тук е най-голямата измама, която предателите така усърдно сеят. И тая измама трябва да бъде разбрана от всекиго, за да не се намери в тоя тежък за българите час нито един честен син на земята ни, който да се остави да бъде измамен и направен оръдие на чужденците.

Германците търгуват с Македония и Тракия, докато си изтъкат платното — докато въвлекат нашата армия изцяло в пожара на войната. След като си изтъкат платното, ще ритнат кроеното. „Присъединението” на части от Македония и Тракия към България не е никакво национално обединение, защото: как коже да се счита за свободна една нация, ако тя се намира под желязната пета на германската военщина и на хитлеристката тирания? Как може България да претендира за освободителка на Македония и Тракия, ако тя самата се намира в зависимост от Германия, а нейните управници са преки агенти на Хитлер?

Националното обединение на българите ли извършват нашите дивизии в Сърбия, като помагат на хитле-

93
 

ристите и фашистите да избиват сърбите? И може ли да се говори за национално обединение на Балканите, въпреки и против волята на самите балкански народи? Факт е, че в Македония и Тракия населението се бори не само срещу германските завоеватели, но и срещу българската администрация. Само българите ли желаят своето обединение? За своето обединение се борят и югославските народи. За същото се борят гърците. Не е ли ясно, че като тикат българите да стават джелати на свободата и независимостта на другите балкански народи, германските завоеватели и техните агенти нанасят най-голям удар върху действителните национални интереси на българите, компрометират и погубват на дело българската национална идея? Та изобщо германските разбойници потъпкаха свободата и независимостта на повече от 15 европейски народи. Едното това обстоятелство е вече достатъчно, за да се разсее заблудата за „българското национално обединение при помощта на германските завоеватели”. Но тук трябва да се припомни и собственият наш опит от миналата война, който нашето младо поколение не е преживяло, но който добре помни по-старото поколение. Три години гниха в окопите българите и три години ги мамеха германците и техните тогавашни агенти с „обединението на България”, докато в 1918 година ги зарязаха, офейкаха в Германия, а България оставиха съсипана и окървавена да си проклина дните.

Ето истината, млади български синове и дъщери!

Германия и в тая война ще бъде бита и разгромена. Вие слушате всеки ден какви радостни и бодри новини идат от Източния фронт. Червената армия — тая славна и могъща армия на руския народ — е в решително и мощно настъпление. Само през последните два месеца Червената армия е разбила сто и две германски дивизии, взела е повече от двеста хиляди пленници, тринадесет хиляди оръдия и много друга техника, напреднала е до четиристотин километра. Това е много сериозна победа. Настъплението на Червената армия продължава.

В Северна Африка английските войски завзеха Триполи и напредват на запад. Стяга се обръчът на съюзническите войски около Тунис. Скоро англо-американските войски ще навлязат в Европа. Надига се възму-

94
 

щението на поробените европейски народи. По съседство с нас се бори и побеждава югославската народноосвободителна армия. Приближава се безпощадната разплата на народите с германските и италиански грабители.

И тъкмо сега изменниците на България — разните „бранници”, ратници, легионери и прочее — правят големи усилия, за да завлекат нашата армия в пожара на войната, да спасяват тънешия кораб на Хитлер и своите собствени кожи. Затова крещят, че друг път освен пътя на служене на Хитлер за нас нямало. Лъжат! За тях наистина няма друг път, защото са свързани за пъпа си с Хиглер. За нашия народ, за неговата крилата и пламенна младеж обаче има друг път — това е пътят на борбата за смъкването от власт на изменниците, за скъсването с хитлеристка Германия и фашистка Италия, за спасението на България от пожара на войната и приобщаването й към великото семейство на свободолюбивите народи, в първите редове на които върви братска Русия, нашата освободителка.

За тая борба те зовем, родна наша младеж! Твоето призвание е да бъдеш тръбач и знаменосец на спасителния Отечествен фронт. Няма по-велик копнеж от копнежа на младата душа за свободата на родната земя, на своя бащин дом.

И в пожара на тия копнежи сърдечни
Свободата за пристъп звъни,
И отекват гръмовно простори далечни:
„Светлина, красота, висини!”
(Хр. Смирненски)В. Червенков

ЗАПОМНЕТЕ!

Млади наши радиослушатели!

Запомнете и предавайте навсякъде:

На Източния фронт Унгария изпрати тринадесет дивизии — около половината на своята армия. Сега девет унгарски дивизии и отделната танкова унгарска бригада са разгромени от Червената армия при настъплението на Воронежкия фронт.

95
 

Още по-тежки са загубите на румънците на Източния фронт. През последните два месеца румънците са изгубили осемнадесет дивизии от двадесет и двете дивизии, които Антонеску представи на Хитлер. Само при Сталинград румънците са загубили десет дивизии. Освен това две румънски дивизии са унищожени заедно с обсадената при Сталинград шеста германска армия. Южно от Сталинград бяха разбити две румънски дивизии и четири дивизии при завоя на Дон. Това означава, че по-голямата част от румънската армия не съществува повече. В Румъния сега няма повече от 5—6 дивизии.

Ето цената на „съюзничеството” с Хитлер. Ето каква участ готвят хитлеристите и за нашата армия.

Не бива да се допусне това! Не бива нашата армия да бъде сполетяна от трагичната и позорна съдба на унгарската и румънска армия!

Нашата армия може да бъде спасена, стига тя, опряна върху поддръжката на народа, да се опълчи решително срещу немската политика на управниците и да се откаже да изпълни противонародните заповеди за напущане на пределите на страната, както и да се откаже да изпълнява позорната роля на хитлеристки жандарм на Балканите.


[Previous] [Next]
[Back to Index]