Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
79
27 януари 1943 г.
 

Васил Коларов

ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ — ВЪН НЕМЦИТЕ ОТ НАШАТА СТРАНА!

За оправдание на немския курс някои правителствени агенти уверяват, че за малка България, изправена пред всемогъщата Германия, нямало друг изход освен да преклони глава пред хитлеровиге заповеди. Такова било положението преди две години, когато България биде присъединена към тристранния пакт, а немските войски бидоха допуснати да се настанят в нашата земя. Такова било положението и сега, когато Хитлер превръща България в немско-фашистки фронт, а българската армия свежда до положението на немски корпус. И в двата случая — казват фашистките теляци, които искат да умият правителствената политика от мръсотията на предателството — правителството на цар Борис било поставено да избира между две злини. И то било избрало по-малката злина. Правителството действувало в интереса на България.

Правителството на цар Борис никога не е казвало, че то е било изнудено. Затуй безсмислено е да се търсят обстоятелства, смекчаващи уж неговата вина. Всеки такъв опит издава само гузната съвест на неговите защитници. Гнусното предателство на царборисовата клика днес е ясно като ден. Ако имаше капка истина в това, че правителството е било изнудено да приеме хитлерови искания, то управляващите бяха длъжни да доведат до знанието на народа тоя акт на насилие и пряко или косвено да насърчават народната съпротива.

88
 

На дело правителството върши тъкмо противното.

То при всеки случай заявява, че по своя свободна воля е сключило „съюз” с хитлеристка Германия. То старателно причриза всички немски безобразия и усърдно помага на немските разбойници да ограбват нашия народ. То беси и стреля верните синове на нгрода, които защищават народното достояние и народната независимост и чест. Цар Борис и неговата управляваща клика са престанали отдавна да бъдат правителство на една независима държава и представители на един свободен народ. Те днес не са друго освен една презряна банда от немски лакеи, предатели и палачи на българския народ.

Историческа истина е, че предателството на цар Борис и неговата клика доведе Хитлер на Балканите.

Хитлер не можеше да се реши на една балканска авантюра, ако България заедно с другите балкански народи защищаваше своята територия с оръжие в ръка от външно нахлуване.

В оня момент Хитлер беше още принуден да държи сметка за позицията на Съветския съюз.

А на какво са способни балканските народи, когато те защищават своята свобода, това показаха вече гърците преди две години във войната срещу италианските завоеватели, това показват днес югославяните чрез самоотвержената си борба срещу германските и италиански окупатори.

Ако Хитлер не се реши да изнасили неутралитета на Швеция и Швейцария, които тъй много пречеха на неговите планове за хитлеризация на Европа, то беше единствено затуй, че тия държави, макар и малки, бяха твърдо решени да бранят своята територия от чуждо нашествие.

Ето защо, ако не беше предателството на цар Борис и неговата клика, то преди да се реши да минава Дунава, Хитлер щеше много, много да мисли. И България имаше всички шансове да запази своя неутралитет.

Днес положението е по-благоприятно за българския народ да скъса военния „съюз” с хитлеристка Германия и да се запази от войната.

89
 

Военните сили на Германия са вече силно изтощени. Съветският съюз, Англия и Америка достигнаха превъзходство на всички фронтове. Техните войски бият немските пълчища навсякъде. В Съветска Русия германците са заплашени от катастрофа. Човешките и материални резерви на немците не стигат вече за попълване на загубите, които те търпят. Германия върви към разгром.

Това положение се отразява на международния й престиж. Даже хитлеровите васали вече се противят да му пращат нови войски. Африканската империя на Италия вече не съществува и Мусолини е принуден да се отбранява в самата Италия. Финландия решително се отказва да скъса сношенията си с Америка. А в туй време Бразилия и Чили скъсаха сношенията си с оста, а Ирак обяви война на Германия. Шведското правителство призовава армията и народа да се противопоставят най-решително на всеки опит за нарушение на шведския неутралитет. Въпреки всички терористически мерки, Хитлер не е в състояние да се справи с борбата на поробените народи. Войната, която с такъв успех води югославският народ, е най-добра илюстрация за отслабването на военната мощ на Германия и Италия.

При такива условия, когато Германия е заплашена от откриването и на втори фронт в Европа, освобождението на нашата територия (Варна и другаде) от немногобройните немски части днес е една напълно осъществима задача. Ако ли пък Хитлер би се опитал да заеме насилствено България, то в такъв случай той би се намерил срещу обединения фронт на югославяните и българите от Адриатическо до Черно море.

Едва ли Хитлер би намерил сметка да открива днес подобен фронт.

Инстинктът за самозапазване подсказва на нашия народ да скъса решително „съюза” с хитлеристка Германия, понеже иначе Хитлер ще превърне България в немски фронт против свободолюбивите народи. А това означава, че нашата страна ще бъде разрушена и опожарена, както са разрушени и опожарени всички области, гдето са минали германските орди. Това означава, че нашата армия ще бъде изтребена и унищожена, както е

90
 

пожертвувана например румънската армия на Източния фронт. Това означава, че нашият народ ще бъде разорен и стотици хиляди мирно население, жени и деца, ще намерят смъртта си под развалините и пожарищата.

За запазването на България от разрушение и за спасението на нашата армия и нашия народ от изтребление — вън немците от българската земя!


[Previous] [Next]
[Back to Index]