Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
76
26 януари 1943 г.
 

Васил Коларов

НА БОРБА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Работници и работнички! Трудещи се! Саботирайте работата за немците, повреждайте машините и материалите, разваляйте и унищожавайте немската стока! Борете се за хляб, пращайте делегации, искайте повишение на надниците, стачкувайте, демонстрирайте! Сами си възвърнете потъпканите права! Разправяйте се безпощадно с шпионите и провокаторите! Гонете фашистките натрапници и станете господари в нашите професионални организации! Не отивайте на каторжна работа и робство в Германия! Върнете тия, които са вече там! Рудничари, железничари, транспортни работници, вземете мерки, щото нашите въглища, руди, храни и други стоки да не отиват в Германия, щото нашите мини и железници да не обслужват немските войски! Нека във всяка фабрика, всеки рудник, всяка станция, всяко пристанище да има таен комитет за ръководство на борбата и работническата самоотбрана! Не забравяйте ни минута, че работничеството по своето положение в производството и на транспорта е повикано да бъде в първите редове на борбата!


Васил Коларов

НА БОРБА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Земеделци! Производители! Крийте вашите стоки, вашите произведения от властта, понеже тя ще ги предаде на немците! Съпротивявайте се на изземателните и реквизиционни команди, агенти и контрольори! Не из-

86
 

пълнявайте нарядите и наредбите на властта, понеже те са само в интереса на немците! Не пропущайте нищо, което е предназначено за Германия, да излезе от вашите села!

Не изпълнявайте трудовата повинност, понеже правителството ви заставя да правите пътища за немските войски! Не се преселвайте в окупираните земи, понеже утре вие ще бъдете изгонени оттам и разорени! Нека във всяко село се образува общоселски комитет за борба и се организира селската отбрана!

Не купувайте държавните бонове, не оказвайте никаква материална поцкрепа на понемчената власт!

Не плащайте данъци на противонародното правителство!


[Previous] [Next]
[Back to Index]