Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
66
22 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ПЪТ НА ЗДРАВИЯ СМИСЪЛ

Когато Левски и Ботев преди седемдесет години призоваваха българите към оръжие, към въстание за националното освобождение на България, не само чорбаджии-ортаци на пашите, но се намираха и „благовъзпитани”, инак честни българи, които казваха: „Мигар може да се постигне нещо с бунтове? Мигар с пищови може да се излезе на глава срещу империята на пашите?” И отхвърлиха призивите на Левски и Ботев към създаването на тайни комитети, на въстанически народни дружини и към въстание като призиви нереални, авантюристични, „момчешки”, като продукт на „горещи, недозрели глави”.

Народът не послуша маловерите и „благовъзпитаните” и тръгна след Левски и Ботев.

Всички признават сега, че призивът на Левски и Ботев към народно въстание за национално освобождение е бил на времето си единствено правилният и дълбоко реалистичен път. Даже днешните понемчени фалшификатори на отечествената история не смеят да дръзнат да отрекат това.

Но с колко по-голямо основание сега Отечественият фронт е длъжен и е в правото си да призовава към въоръжени действия срещу германските поробители на нашата родина и към народно въстание за освобождението й от германското робство и спасението й от катастрофа и гибел!

С колко по-голяма сила изпъква днес пътят на въоръжената борба и на въстанието срещу германските

75
 

насилници и техните продажни агенти като единствено възможен, най-правилен и дълбоко реален път за спасението на свободата и независимостта на родината!

В отличие от положението преди 70 години, днес нашият народ разполага с несравнено много по-големи сили и средства, за да брани и да отстои себе си като свободна и независима нация.

Нашият народ преди всичко има зад гърба си по-лувековен самостоятелен политически и държавен живот с голям и много поучителен опит. Нашият народ създаде и укрепи през това време своите национални — политически, обществени и други — организации. Събитията през последните две десетилетия показаха, че въпреки всички усилия на чуждите агенти, те не съумяха да сломят и да обезсилят тия организации. Срещу хитлеристка Германия — главния враг на нашата национална свобода и независимост — са се надигнали могъщи световни сили, между които такива велики държави като Англия, Съветския съюз и Америка. А на Балканите по съседство с нас действува народноосвободителната армия на югославските народи, която от ден на ден става все по-силна.

Сравнете сегашното положение с положението преди 70 години и изведнаж ще се хвърлят в очи несравнимо по-изгодните общи условия, при които е поставен днес нашият народ от гледището на успеха на едно негово общо повдигане срещу немците и техните агенти.

Днес не е нужно да се доказва даже, че Германия не може да се удържи в България нито няколко дена, ако патриотите от нашата армия обърнат щиковете срещу немците. Защото е очевидно, че Германия сега няма откъде да вземе сили, за да се бори срещу нашата армия. Откъде ще вземат наистина немците войски, за да се бият срещу нашата армия? От Югославия? Но там те не могат да се справят сами, те заставят наши войски да изпълняват позорната роля на палачи на братските югославски народи. От Румъния? Но от Румъния те са омели всичките си части, за да спасяват себе си на Източния фронт. Или ще пратят италиански дивизии срещу

76
 

нашата армия? Но италианските дивизии са нужни на Мусолини в Италия, защото над нея е надвиснал застрашителният призрак на втория фронт. Та ако Хитлер разполагаше със свободни резерви, мигар щеше с такава стръв да иска участието на нашата армия в охраната на разбойническия „нов ред” на Балканите и във войната? Не е ли ясно, че Хитлер, като показва днес колко той се нуждае от нашата армия, заедно с това косвено признава, че ако нашият народ и нашата армия се откажат да изпълняват неговото искане, той е безсилен срещу тях?

Върховните национални интереси на България особено сега, когато блестящите успехи на Червената армия показват че е турено практически началото на разгрома на хитлеристка Германия, изискват, щото нашата армия да се възползува от явната слабост на Хитлер на Балканите и в съюз с народа, опряна върху неговата поддръжка, да спаси България от катастрофа, към която я тикат хитлеристките агенти.

Призивът на Отечествения фронт към въстание за спасението на България, поради всичко казано, днес е напълно реален път, път на здравия смисъл.

За да се спаси България, трябва да се изгонят немците. Но немците у нас се държат далеч не само с помощта на своите гарнизони. Какво са немските гарнизони у нас в сравнение с нашата армия? Немците се държат, защото ги държат техните български агенти — сегашните управници. Това означава, че за да се изгонят немците, трябва да се съборят от власт сегашните управници.

Деветдесет и девет на сто от нашия народ е заинтересован в това.

Доброволно немските агенти няма да напуснат властта. Детска илюзия е да се очаква това. Днешните управници трябва да бъдат съборени от власт. И сега е благоприятният момент да бъдат те съборени от власт.

Въстанието на народа и армията, като събори от власт днешните управници, ще създаде истинско национално правителство, способно да отстои свободата и независимостта на България. Тогава нашата армия ще подаде братска ръка на югославските патриоти и Балка-

77
 

ните ще бъдат избавени от опасността да станат пак театър на опустошителни военни действия. Заедно с това ще бъдат създадени предпоставките и условията за братското споразумение между балканските народи и истинското осъществяване на техните национални интереси и въжделения.

Такъв е пътят на спасението на българите.


[Previous] [Next]
[Back to Index]