Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
54
18 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ВЪРХЪТ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО

През 1915—1918 година България беше завлечена от цар Фердинанд и неговите сподвижници, от тогавашния германофилски лагер у нас в първата световна война на страната на Германия. По-старото поколение помни необуздания шовинизъм и порасналите териториални апетити на фердинандовската клика от онова време. Помни това поколение и цената на германското съюзничество — германския грабеж и националната катастрофа в 1918 година. Но даже фердинандовските слуги на кайзер Вилхелм II не отидоха до такава с нищо неприкрита наемническа служба на Германия, каквато вършат сега царборисовските слуги на Хитлер.

Царборисовци не скриват, че са поели задължението да пазят германския тил на Балканите, да използуват нашата армия срещу националноосвободителното движение на югославските народи и срещу освободителното движение на другите балкански народи. Това задължение правителствената пропаганда изразява чрез разюзданата шовинистична кампания за „първенството на обединена България” и за „призванието на българите да господствуват над балканските народи”. Повтаряме: до такова умопомрачително лакейство пред германските империалисти и разбойници и до такъв шовинизъм спрямо останалите балкански народи не дойде даже цар Фердинанд на времето си!

58
 

Управниците от година и половина насам се мъчат да изтъкнат себе си като „обединители” на България. Но мигар в Сърбия, в Хърватско, в Черна гора, в Гърция живеят българи? Какво търсят български дивизии в Крагуевац, в околностите на Белград, в Солун? Мигар обединението на един народ е възможно за сметка на националното робство на другите народи?

Историята на Балканите през последните 3—4 десетилетия нагледно показа, че завоевателните войни не водят към мир и национално обединение, а към нови, още по-кървави войни и катастрофи. И днес виждаме същото. В Сърбия, в Хърватско, в Черна гора кипи могъщо националноосвободително движение против германо-италианските грабители и потисници. На какво основание българите трябва да откажат правото на сърби, хървати, черногорци и други народи да се борят за своята свобода? Та те с нищо не посягат на нашата земя, с нищо не заплашват нашия народ, а тяхната борба е само помощ за нас, защото е насочена против общия враг — хитлеристкия грабител и тирания. На какво основание нашите войски трябва да разстрелват сръбските, хърватските, черногорски и други балкански патриоти, които искат да видят свободна от чуждите завоеватели своята родна земя? На какво основание българите могат да претендират за първенство на Балканите? Какво бихме казали ние за тия, които биха поискали, щото ние, българите, да се откажем от правото на свободна и независима нация и да се признаем за безгласна и безропотна рая?

Стъпка по стъпка царборисовото правителство въвлича нашата страна във войната. Настъпват критични дни. Подетата безскрупулна и безпрецедентна в историята на България кампания за погромническия поход на нашата армия против съседните нам народи в тяхното националноосвободително движение трябва да покаже на всеки честен и родолюбив българин в каква бездна тласкат България понемчените управници.

Не бива да се чака! България требва час по-скоро да бъде спасена! И България може да бъде спасена! Нужно е само патриотите от армията в съюз с народа да обърнат щиковете против немците.

59
 

Празни приказки са заканите на хитлеристките агенти, че ако България не изпълнела исканията на Хитлер, то германците щели да окупират напълно страната ни. Тъкмо сега, когато хитлеровите армии навсякъде са в отбрана и търпят поражение след поражение, те не са в състояние да се задържат у нас нито няколко дни, ако народът и патриотите от армията се повдигнат и им покажат пътя към Берлин.


[Previous] [Next]
[Back to Index]