Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
45
15 януари 1943 г.
 

В. Червенков

КАКВО НЕЩО Е КЛИРИНГЪТ?

Трябва да се признае, че германците въведоха в търговията наистина „нов ред”: купуват, без да плащат. Взимат и в замяна нищо не дават освен куп обещания за ... след войната. Това се нарича клиринг.

По клиринговите спогодби хитлеристка Германия вече ограби нашата страна на повече от 20 милиарда лева.

Колко пъти досега министър Божилов заявяваше, че срещу нашия износ Германия ще внесе у нас машини и други необходими стоки! Германия продължава да изнася от нас, но Германия до ден днешен не внася и не се кани да внася никакви машини и никакви необходими за нас стоки. Вместо машини, германците внасят у нас ... глинени и гипсови статуйки — преимуществено статуйки на голи жени.

Ето как изглежда клиринговата „търговия”, която хитлеристките обирачи на нашия народ възпяват като „нова търговска система без злато”.

Клирингът с хитлеристите — това значи пладнешки грабеж.

Германската „търговия без злато” — това значи: взимам ти залъка от устата, но ти не давам нищо, от което се нуждаеш!

Ето в името на тоя пладнешки грабеж хитлеристките агенти искат да турят България „в центъра на балканската политика”, тоест да я завлекат изцяло във войната, за да спасява осъдения на разгром хитлеризъм.

Ето в името на тоя пладнешки грабеж хитлеристките вгенти залагат българските дивизии пред Хитлер и тър-

51
 

гуват с настоящето и бъдещето на България, на народ и армия.

Изложените в изобилие глинени и гипсови статуйки на голи жени по витрините на магазините, заедно с превисоките цени, по които се продават, не само нагледно илюстрират същината на клиринговите „спогодби” с Германия, но и напомнят на всеки българин повелителната необходимост за час по-скорошното спасение на родината ни от немския грабеж и от пожара на войната.


[Previous] [Next]
[Back to Index]