Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
43
15 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ЦАРБОРИСОВСКИТЕ ПОДПАЛВАЧИ НА ВОЙНАТА

Когато на 1 март преди две години сегашните управници присъединиха България към тристранния пакт, а на другия ден пуснаха германските войски на наша територия — те съдействуваха за разширяването на войната на Балканите.

Когато царборисовските управници вероломно забиха нож в гърба на Югославия, с която те самите бяха подписали пакт за „вечна дружба”, а също така забиха нож и в гърба на Гърция — те участвуваха в разпростирането на войната на Балканите.

Царборисовци оказаха немалка услуга на хитлеристките разбойници. Още през есента и зимата на 1940 година, когато отхвърлиха спасителното за нашия народ и за нашата държава предложение на Съветското правителство за сключване на пакт за ненападение и дружба, царборисовци показаха нагледно, че са врагове на мира на Балканите и съучастници на хитлеристките подпалвачи на войната. Дълго време след това царборисовци разпространяваха легендата, че те уж „спасили” България от войната. Нахална лъжа!

През декември месец на по-миналата година хитлеристките агенти от управническата клика на цар Борис обявиха война на Англия и Америка без какъвто и да е позод от тяхна страна. Хитлер поиска — и неговите български слуги изпълниха. Слугите се опитаха, разбира се, да заглавикват народа, като лъжеха, че това било само „символична” война, че Англия и Америка били далече, че хитлеровата победа била в кърпа вързана, че

48
 

България се радвала на рядкото щастие да получела много, без да даде големи жертви, и пр. и пр.

Но не се мина много и Англия и Америка взеха да се приближават към България. Сега са в Африка. Утре ще бъдат в Европа. Това стана възможно, понеже Червената армия извърши онова, което не можа да направи нито една армия в света. Червената армия сама нанесе такива удари върху хитлеристката армия, които подготвиха условията за окончателния разгром на хитлеристка Германия. И по същество началото на тоя разгром е вече поставено. Червената армия даде възможност на Англия и Америка да мобилизират своите сили, да ги хвърлят срещу хитлеризма.

Сега, когато обръчът на съюзените свободолюбиви народи се затяга все по-яко около разбойническия хитлеристки лагер, когато става съвършено ясно, че държавите и народите, които хитлеристките империалисти коварно нападнаха, ползувайки се от тяхната разединеност, са вече събрали и обединили силите си и са в самото навечерие да пренасят борбата срещу кървавата хитлеристка тирания в самия хитлеристки лагер — сега царборисовци изведнаж „забравиха” каква песен пееха по-рано и започнаха друга мелодия.

В 1940 година царборисовските управници отхвърлиха братски протегнатата руска ръка за дружба и ненападение, под предлог че руската помощ означавала била война! Тартюфи и заговорници срещу българския народ! Те сами докараха войната и за да я докарат, отхвърлиха мирното руско предложение, за което недвусмислено и с радост се изказа грамадното мнозинство на нашия народ!

На наша територия днес се разполагат германски военни бази, летища, укрепления. Нашата страна е обявена от предателите-управници за воюваща срещу Англия и Америка. Наши дивизии помагат на хитлеристките и фашистки грабители в Югославия. Какво е това, ако не война?

Предизвиканите да се хванат за оръжието, за да спасят човешката цивилизация от хитлеристкото варварство народи ще потърсят и ще намерят подпалвачите на войната и техните съучастници там, дето са те. И ако

49

нашият народ час по-скоро не помете предателската управническа сган от властта и не изгони сам немците, армиите на противохитлеровата коалиция ще намерят хитлеристките разбойници и у нас. По такъв начин хитлеристките наемници вече пряко заплашват да превърнат в театър на военни действия нашата родна земя.

Тристранният пакт и „съюзничеството” с Германия докара България на края на пропастта. Затова предателите сега не крият вече войнствените си намерения. Те открито готвят въвличането на цялата наша армия във войната. Но те се мъчат да представят сега войната като „защита” на „велика България”, на нейните граници.

Лъжа! Враговете на България са вътре в нейните граници! Свободата и независимостта на България е продадена на немците. Немските агенти от царборисовската клика са заприщили пътя на България и заплашват да я погубят като самостоятелна държава. От немците и от царборисовци трябва час по-скоро да се защити и освободи България, за да бъде тя спасена!

Предателите открито размахват саби. Хитлер иска от тях да въвлекат нашата армия в пожара на войната и те се готвят да изпълнят неговото искане. Съдбините на страната зависят днес — както никога досега — изцяло от решимостта на народ и армия да турят край на царборисовската управническа клика. Време за бавеж и колебание няма. Ако немските агенти бъдат оставени да извършат престъпленията си докрай, България ще изпита ужаса на разорението и на страшна национална катастрофа.

България обаче може и трябва да бъде спасена, каквито и народни жертви да костува това.

Пътя на спасението на България сочи Отечественият фронт. Друг спасителен път няма.


[Previous] [Next]
[Back to Index]