Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
42
14 януари 1943 г.
 

В. Червенков

НЕ БИВА ДА СЕ ЧАКА

Все по-упорито се говори навсякъде, че генерал Михов е донесъл заповедта на Хитлер за изпращането на 12 наши дивизии на Източния фронт. Все по-упорито се носи слухът, че правителството се готви да изпълни хитлеровата противонародна, противобългарска заповел. Онова, което става през последните дни у нас — прекъсването на телефонните и телеграфни съобщения с чужбина, масовите арести на цивилни и военни лица, необузданата шовинистична кампания на правителствените вестници и явни и тайни правителствени радиостанции, — иде да потвърди трескавата подготовка на понемчената управническа клика да вкара — по заповед на Хитлер — нашата армия в пожара на войната, като му предостави 12 български дивизии.

Настъпват критически дни за нашата армия. На карта се поставят съдбините на България.

Кому не е ясно, че Хитлер иска 12 български дивизии, за да ги пожертвува като пушечно месо в отчаяните си и безнадеждни опити да спасява своя тънещ кораб? Кой не вижда вече, че Хитлер, каквито и усилия и авантюри да предприеме, още не може да спечели войната, че неговите армии са осъдени на разгром?

Има ли още наивни да вярват, че е възможна „велика България”, когато в самата България фактически се разпореждат германците? Когато българските мини стри се викат в Берлин и там им се диктува? Когато с българската войска се опитват да хазяйничат немските генерали?

45
 

Има ли още наивни да вярват, че България може да разчита на спасение при помощта на явно обречените на поражение и на наказание хитлеристки разбойници?

България обаче може да бъде спасена. И тя трябва да бъде спасена. Още не е късно. Нужно е само решителното действие на патриотите от нашата армия, опрени върху поддръжката и бойния патриотичен съюз на народа.

Народ и армия — ръка за ръка — трябва да турят в действие всички сили и средства, като въстанат срещу понемчените управници и осуетят техния пъклен план да въвлекат нашата страна в пожара на войната и да проливат кръвта на нашата армия за спасението на гънещия кораб на Хитлер.

Не е ли ясно, че ако Хитлер така настойчиво иска наши дивизии, за да ги изпрати на Източния фронт, ако в Югославия наши войски вършат позорната роля на хитлеристки жандерми, то е, защото Хитлер не разполага вече със значителни резерви, принуден е да вдига своите гарнизони от Балканите, за да се спасява на Източния фронт? Но това обстоятелство днес създава още по-благоприятни условия за сравнително бърза ликвидация на хитлеристката зависимост на България при едно решително действие на нашата армия в съюз с народа. Хитлеристките агенти шушукат по кюшетата, за да плашат народа, че ако България не изпълнявала исканията на Хитлер, то немците щели да окупират напълно страната ни. Но няма по-голяма заблуда от това. Тъкмо сега, когато хитлеровите армии навсякъде са в отбрана и търпят поражение след поражение, те не са в състояние да се задържат у нас нито няколко дни, ако народът и патриотите от армията се повдигнат и им покажгт пътя към Берлин.

Не бива да се чака повече! Колебанията и бавежът сега са най-опасните врагове на българската свобода и независимост! И особено голяма е днес отговорността на всички честни български патриоти в армията. Народът чака от тях смели родолюбиви действия.

Правителственият и гестаповски терор вилнее в страната. Но не за сила на понемчената клика свидетелствува той. Силата е там, дето се изгражда и крепи бойното единство на народ и армия.

Патриоти! Смело в бой за спасението на родината от пожара на войната!

46
 

Българи!

Демонстрирайте още по-внушително и масово своята решителност да се борите с всички средства против въвличането на нашата армия в разбойническата хитлеристка война!

Засилвайте редовете на освободителния Отечествен фронт!

Не се явявайте в казармата при мобилизация! Дезертирайте! Попълвайте въстаническите дружини, създавайте нови въстанически дружини!

Опитът на понемченото правителство да изпрати наши дивизии на Източния фронт трябва да бъде осуетен от общото въстание на народа и армията!

Отечественият фронт зове към бързи и решителни действия. Само час по-скорошното събаряне от власт на царборисовското правителство и създаването на истинско национално правителство може да спаси България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]