Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
37
13 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ГЕРМАНСКИЯТ ГРАБЕЖ В ЕВРОПА

Драги радиослушатели, знаете ли какви са размерите на грабежа на немците в Европа? Слушайте някои цифри за тоя немски грабеж, обнародвани тия дни от Междусъюзническия осведомителен комитет, който има своето седалище в Лондон:

В Белгия военната контрибуция, която германците взимат, се равнява на 120 милиона фунта стерлинги в годината. Издръжката на окупационната германска армия е 15 милиона фунта стерлинги в годината. Белгийската индустрия безплатно снабдява германците с индустриални стоки. Изнесените досега в Германия белгийски индустриални стоки възлизат на една сума от 129 милиона фунта стерлинги. Германците са реквизирали 1,000 белгийски локомотива и 16,000 закрити вагона, а също така 1,000 мили релсови линии и 75,000 камиона.

В Чехия немците взеха изцяло въоръжението на 40 дивизии на чехословашката армия, което съставлява повече от 30 милиарда чешки крони.

Конфискувана е собствеността на хиляди и хиляди чешки граждани, обявени за „опасни и политически подозрителни”. Установен е изкуствен курс на чешката крона — една германска марка за 10 чешки крони. По тоя курс в Чехия са обменени всички запаси от скъпоценни метали, скъпоценни камъни и чужда валута.

Във Франция германците заграбиха всички чуждестранни вложения в банките и в частните сейфове. Всички частни автомобили също така са заграбени. Стойността на издръжката на окупационните армии се равнява на

42
 

500 милиона франка в ден. Установен е изкуствен курс на франка — за една германска марка 20 франка.

За 15 месеца окупация на Франция Германия е получила повече, отколкото Франция е получила във вид на репарации от Германия в течение на 10 години след първата световна война. Досега германците са измъкнали от Франция разни стоки на сума от 293 милиарда франка!

В Холандия немската окупация досега е съкратила народното достояние наполовина. Като резултат от немския грабеж добитъкът в Холандия е намалял с 37 на сто. Немците са ограбили всички ценни художествени колекции и предмети на изкуството.

Немците заставят Норвегия да плаща огромна компенсация за немското нападение срещу Норвегия през април 1940 година, за въздушните атаки на англичаните срещу немските гарнизони в Норвегия.

В Полша германците са конфискували собствеността на 1 милион и 500 хиляди поляци, насилствено изселени от страната, а също така имота на всички бежанци.

Ето какви са германските грабежи в Европа. Тук не влизат данните за грабежите на немците въз временно окупираните съветски области. Пък и данните за грабежите им в западноевропейските страни далеч не са пълни. Но даже приведените цифри са ярки свидетелства за немския грабеж. Версайските мирни договори бледнеят пред ужасите на хитлеристката тирания, която за пред тонковците хитлеристите наричат „нов европейски ред”. Ето защо народите в Европа не се мирят с тоя разбойнически „нов ред”, но се борят и въстават срещу него.

Приведените цифри и данни за германския грабеж разобличават всичките лъжи на продажните хитлеристки агенти у нас за уж „разумното разпределение на световните блага”, за което се борела била Германия.

Пладнешкото ограбване на окупираните страни — ето какво хитлеристките вълци наричат „разумно разпределение на световните блага”.

Хитлеристките вълци обаче грабят и така наречените свои „съюзници” като Италия, Унгария, Румъния, Финландия, Словакия и България. Цифрите и данните за тоя грабеж продажните правителства на тия страни

43
 

държат в тайна, защото се боят да кажат и да признаят истината пред народните маси. Но народните маси виждат размерите на германския грабеж, понеже на собствения си гръб изпитват неговите последствия. И нашият народ във всички свои слоеве все по-решително засилва борбата си срещу него.

Спасението от германския грабеж, който застрашава самото съществуване на нашия народ, е само в смъкването от власт на немските агенти, в излизането на България от тристранния пакт, в изгонването на немците от нашата земя, в създаването на истинско национално правителство, способно да ни избави от немския грабеж, да осигури свободата и независимостта на България, хляба и работата на българите.


[Previous] [Next]
[Back to Index]