Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
28
10 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ЗА БЕЗПОЩАДНО НАКАЗАНИЕ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ И ПАЛАЧИТЕ

Терористическата кървава вакханалия против нашия народ не стихва. Злодеянията на управническата клика срещу патриотите се нижат едно след друго.

Отпуснати са юздите на цялата глутница от шпиони, продажни изчадия и главорези, които пълнят полицията и резиденциите на гестапо у нас. Върлуват палачите на българския народ, за да го обезглавят и да го предадат вързан и омаломощен в ръцете на хитлеристките разбойници като пушечно месо за тяхната трижди проклета война.

Няма да успеете, тирани! Няма да стреснете нашия народ! Няма да го отбиете от спасителния път на борбата за вашето събаряне от власт! Не можете и няма да го обезглавите. Стотици, хиляди идат на мястото на славно падналите в боя родолюбци. Все по-силно на раства народната вълна на недоволство. Все по-чести и по-решителни стават народните удари върху германските завоеватели и техните подли български агенти. Расте обединението на всички национални сили на България. Подема се вече на решителна борба за освобождението на България от немската зависимост спасителният и мощен Отечествен фронт.

От ръката на народното възмездие няма да се изплъзне нито един от сегашните хитлеристки погромаджии.

Патриоти! Дейци и съчувственици на Отечествения фронт! Не забравяйте нито едно злодеяние на правител-

33
 

ствените шайкаджии! Водете сметка, записвайте си точно имената, точния адрес на шпионите и палачите на полицията и на гестапо! За всички престъпления сред народа, за изтезанията и убийствата на народните синове ще отговарят лично пред народния съд не само министрите, но и всички изпълнители на техните разпоредби — отгоре додолу.

Комитетите на Отечествения фронт, неговите хора на всички места трябва да имат грижата да организират събирането на фактите за злодеянията на полицейските и гестаповски шпиони и палачи, имената на шпионите и палачите и техните вдъхновители, да ги обнародват и да призоват патриотите към повсеместна безпощадна разправа с убийците и предателите на народа при всяка възможност за това.

Да се приемат навременни мерки за наказанието на всички народни предатели и оръдия на немците, които душат сега нашия народ и вършат кървави злодеяния над него, е много съществена и важна задача на патриотите, на комитетите на Отечествения фронт.

Никаква пощада за полицейските и гестаповски кучета! Нито едно от тях — от Филов, Габровски и Партов до последния детектив от Дирекцията на полицията, а също от военните съдилища, произнасящи смъртни присъди над партизаните, не бива да се изплъзне от сурово и заслужено възмездие!


[Previous] [Next]
[Back to Index]