Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
22
8 януари 1943 г.
 

В. Червенков

КЪМ БЪЛГАРИТЕ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИЯ НОВ БЮДЖЕТ

Никога досега нито една българска политическа партия не е призовавала народа да не плаща данък. Винаги е ставало дума само за справедливото разпределяне на данъчното бреме. Прогресивно-подоходнияг данък — ето към какво се стремяха всички напредничави сили на българското общество, когато се слагаше на разглеждане и решаване въпросът за държавния бюджет. Стара истина е, че държавата не може да съществува без свой доход, тоест държавата трябва да бъде издържана, трябва да намери средства за своя бюджет.

Но държавата какво е? Държавата не е нещо веднаж завинаги дадено, нещо независимо от хората. Държавата е управлението. А управлението се упражнява от хора. Никога досега държавната власт, колкото и реакционна да е бивала тя в разни времена, не е изпадала в ръцете на подобни чужди агенти като днешните управници. Никога досега нито едно правителство не е представлявало такава голяма национална опасност за България, каквато представлява днешното правителство. Сегашното правителство не е нищо друго освен един комитет от родоотстъпници за провеждане на германската политика в България и превръщане на българите в роби на хитлеристките разбойници. Шуми се много за „българина”, за „национално обединение”, но това е шум, за да се маскира предателството. Всъщност при помощта на тоя шум България все повече се превръща в германска мушия.

30
 

Нашите производители са подхвърлени на кърджалийски грабеж. За кого се ограбват нашите селяни? — За немците. Стотици вагони, шлепове, камиони премъкват нашите храни, нашите въглища, рудите, кожите, вълната и много още български богатства в Германия. Немците ядат по 350 грама хляб в ден, а ние получаваме не повече от 150 грама сурогатен хляб! Немците получиха за Коледа добавки — това са добавки, откъснати насила от нашия залък. А за нашата Коледа вместо увеличение на дажбите немските агенти дадоха един куп нови обещания за още по-големи лишения!

И като в огледало в приетия нов бюджет е представена истинската немска физиономия на днешното правителство.

Погледнете тоя бюджет, вижте съставните му части, за да ви стане ясно изведнаж накъде води, кому служи, кому помага и кого защищава правителството на Филов!

Целият бюджет е нагоден в интереса на немците, защото това е бюджет на войната — от началото до края. Немците искат да воюваме за тях, да ги спасяваме. Малко е, дето задигат хляба от устата ни. Немците искат и кръвта на нашата армия. Никой освен немците не заплашва днес България. Защо правителството с такива бесни темпове готви война? Защо беше обявена преди една година война на Америка и Англия? — Само защото Хитлер поиска и иска това. Но войната носи гибел за България. Поражението и пълният разгром на хитлеристка Германия са неминуеми. Понемчените управници, които свързаха личната си съдба със съдбата на хитлеристките разбойници, тикат обаче родината ни в бездната на катастрофата. Такава е цената на техния опит да спасяват собствените си кожи.

Да се спасяват те няма да успеят, но да направят народа ни жертва на немците те още могат, ако не бъдат овреме хванати за гушата и изпратени по дяволите.

Огромните средства на новия бюджет — откъде се те събират? От народа. Общата сума на държавните данъци през 1942 година възлезе на повече от 20 милиарда лева! Значи със собствените средства на народа чуждите агенти се и стремят да го обвържат, за да го направят роб и пушечно месо на немците! С народните пари тия предатели вършат противонародна политика,

31
 

която застрашава да погуби България, да я обезличи като свободна и независима държава.

Ето де е причината, поради която народът трябва да откаже днес всяка — в каквато и да било форма — поддръжка на сегашното понемчено правителство. Ето защо нашият народ не бива да плаща данъци на днешното правителство.

Днешното правителство не е българско правителство. Цар Борис е хитлеристки гаулайтер. Филовци са продажни слуги на немците. Затова Отечественият фронт зове днес да не се плащат данъци. Тоя зов е проява на патриотичния дълг и на истинската грижа за спасението на България.

С народните средства, както и със съдбините на народ и армия, трябва да разполага само едно истинско национално правителство. Такова истинско национално правителство трябва да бъде създадено у нас час по-скоро.


[Previous] [Next]
[Back to Index]