Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
21
7 януари 1943 г.
В. Червенков. Предупреждение и към царборисовци
В. Червенков За данъците


В. Червенков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И КЪМ ЦАРБОРИСОВЦИ

Обнародваната декларация на правителствата на Австралия, Белгия, Холандия, Гърция, Индия, Канада, Китай, Люксембург, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Североамериканските съединени щати, Съединеното кралство на Великобритания и Ирландия, Съветския съюз, Чехословашката република, Югославия, Южноафриканския съюз и Френския национален комитет по въпроса за непризнанието от тяхна страна на каквито и да било сделки със собствеността, правата и интересите от всякакъв характер, намиращи се или намирали се върху териториите, окупирани или попаднали под контрола — пряк или косвен — на правителствата, с които те са в състояние на война — тая декларация е едно предупреждение, което има непосредствено отношение към цялата политика на нашето понемчено правителство. Тая декларация означава недвусмисленото отрицание и осъждане от страна на грамадното мнозинство на човечеството, представено от изброените правителства и Френския национален комитет, на българската окупация на Македония и Беломорието и извършваната насилствена колонизация на тия територии. Декларацията отхвърля като недействителни и всички изменения в областта на собствеността, на правата и интересите, направени в Беломорието и Македония от българските власти. Особено следва да се изтъкне онова място в декларацията, дето се казва:

„Настоящото предупреждение запазва своята сила независимо от това — имали ли са подобни предавания или сделка формата на открит грабеж или разбойни-

27
 

чество или пък са били облечени във външна законна форма, основана даже уж на доброволния характер на такава сделка или такова предаване”.

Както е известно, в Македония и в Беломорието царборисовските властници вършат и едното, и другото. Нашият народ осъжда и се бори против целокупната предателска и противобългарска политика на правителството. Осъждат и държат сметка за тая политика и свободолюбивите народи и правителства.

Всички честни българи и родолюбци приветствуват обнародваната декларация на 17-те правителства и на Френския национален комитет и виждат в нея поддръжка на своята собствена борба за спасението на България от хищните ръце на хитлеристките разбойници.


В. Червенков

ЗА ДАНЪЦИТЕ

В 1938 година общата сума на държавните данъци беше 8 милиарда и половина лева. В 1942 година тая сума възлезе на 20 милиарда лева. Това — според официалните данни. Значи за 4 години общата сума на данъчното бреме е пораснала с 11 милиарда и половина лева! Ще рече, данъчното бреме за 4 години се е увеличило почти с два и половина пъти. И това според официалните данни, които — както опитът показва в такива случаи — дават цифри наполовина от действителната сума на общото данъчно бреме.

Националният доход през изтеклата година, пак според официалните данни, щял бил да достигне цифрата 117 милиарда лева.

Велзевулите от рода на министър Божилов обаче се боят да разкрият скобки и да кажат, какъв е доходът на многомилионната маса от данъкоплатци — селяните, занаятчиите, чиновниците? Какъв е техният дял в общия национален доход? Защо министър Божилов мълчи по това, като да е глътнал аршин? Защо мълчат по това въжеиграчите около вестник „Труд”, които винаги имат място да бълват помии и жлъч против велика Русия и да славословят Хитлер и цар Борис, но „не намират”

28
 

място да напечатат цифрите за доходите на работниците например.

А върху многомилионната маса от селяни, работници, занаятчии, чиновници лежи главната тежест на огромното двадесетмилиардно данъчно бреме. Това данъчно бреме само по себе си спъва стопанската дейност, изсмуква жизнените сокове на нзшия народ. Но това далеч не е всичко. Данъчното бреме днес не само икономически съсипва българския народ, но го съсипва и национално, като го прави роб на немците.

С държавните данъци разполагат днес фактически немците, понеже държавата ни е изпаднала в ръцете на техните агенти.

Филовци са телохранители и бирници на Хитлер в България.

Обикновената потребност на самозащитата изисква, щото нашият народ като един човек да се откаже да плаща данъци на чуждите агенти.

Народните пари — за народа, а не за хитлеристките разбойници!

Нито счупен мангър в ръцете на предателите!

Само едно истинско национално правителство, способно да осигури свободата и независимостта на България при всички условия, може и трябва да разполага изцяло с целокупното народно достояние, с народните средства, с настоящето и бъдещето на родината.


[Previous] [Next]
[Back to Index]