Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
18
6 януари 1943 г.
 

В. Червенков

ДЪЛГЪТ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

Млади радиослушатели!

Народна младеж! Войници и офицери! Всички вие, които чувате правдивите думи на обръщението на първия антифашистки конгрес на братската югославска младеж, разнесете нейния зов по цялата наша страна, между всички българи — млади и стари! Отговорете на братския призив на югославската младеж с дела: ние сме в голям дълг пред героичната и пламенна югославска младеж, която с оръжие в ръка отстоява свободата и независимостта на своята родина, като безпощадно се бори срещу заклетия враг на всички народи и особено на славяните — хитлеризма.

А наши войски се намират в Сърбия, дето участвуват — за наш срам и позор — като хитлеристки жандарми срещу освободителното югославско народно движение. Ставайте на борба по примера на югославската младеж срещу хитлеристката тирания!

Войници и офицери от намиращите се в Сърбия гарнизони, не вдигайте оръжие срещу сръбските братя, братимете се с тях, действувайте заедно с тях против общия наш враг — хитлеризма! Млади патриоти, разпалвайте борбата срещу германските грабители! Нанасяйте им удар след удар! Увеличавайте народните въстанически дружини! Действувайте смело! Сплотявайте се и вървете напред в настъпление под знамето на Отечествения фронт!

25
 

Да живее югославската братска младеж! Да живее сръбско-българското братство и братството между всички балкански народи — залогът за техния напредък, свобода и независимост!

Да живее общата борба на балканските народи за премахването на хитлеристката тирания!


[Previous] [Next]
[Back to Index]