Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
3.
1 януари 1943 г.
 

Васил Коларов

НА БОРБА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Българи и българки!

Въпреки кървавия полицейски и гестаповски терор, който беснее,ние можем и трябва да отсечем злото е неговия корен, преди още властвуващата шайка да е направила положението непоправимо.

Ние можем и трябва да спрем на дело каквато и да е военна, икономическа и морална помощ на хитлеристка Германия. Нашата страна не бива повече да служи за плацдарм и тил на германските войски. Ние можем и трябва да пометем властвуващата фашистка шайка и да образуваме едно истинско българско правителство, способно да осигури свободата и независимостта на България при всички условия.

Пътят на борбата срещу немското иго и фашисткото предателство е обсипан вече с хиляди народни жертви. Предстоят още тежки жертви. При пълното съзнание, че това е единственият път за спасение на нашата родина, Отечественият фронт зове към всенародна борба по цялата страна, към образуване повсеместно на акциони комитети на Отечествения фронт за ръководство на борбата, към организиране на народната самоотбрана.

Граждани и селяни, мъже и жени! Излизайте на демонстрации, обсаждайте комисарствата по снабдяването, общинските съвети и искайте хляб, обуща и облекло за вас и вашите деца! Туряйте ръка на складовете, вагоните и камионите със стоки, предназначени за износ в Германия, и сами осигурявайте прехраната си! Сами конфискувайте запасите на спекулантите и фашистките пър-

15

венци и чомагаши! Протестирайте срещу Хитлер и войната! Да си вървят немците!

Искайте връщането на нашите войски от Сърбия! Създавайте комитети за борба, пращайте делегации, защищавайте вашите избраници от полицията!

Земеделци! Производители! Крийте вашите стоки, вашите произведения от властта, понеже тя ще ги предаде на немците. Съпротивявайте се на изземателните и реквизиционни команди, агенти и контрольори! Не изпълнявайте нарядите и наредбите на властта, понеже те са само в интереса на немците. Не пропущайте нищо, което е предназначено за Германия, да излезе от вашите села!

Не изпълнявайте трудовата повинност, понеже правителството ви заставя да правите пътища за немските войски! Не се преселзайте в окупираните земи, понеже утре вие ще бъдете изгонени оттам и разорени! Нека във всяко село се образува общоселски комитет за борба и се организира селската отбрана!

Работници и работнички! Трудещи се! Саботирайте работата за немците, повреждайте машините и материалите, разваляйте и унищожавайте немската стока! Борете се за хляб, пращайте делегации, искайте повишение на надниците, стачкувайте, демонстрирайте! Сами си възвърнете потъпканите права! Разправяйте се безпощадно с шпионите и провокаторите! Гонете фашистките натрапници и станете господари във вашите професионални организации! Не отивайте на каторжна работа и робство в Германия! Върнете тия, които са вече там! Рудничари, железничари, транспортни работници, вземете мерки, щото нашите въглища, руди, храни и други стоки да не отиват в Германия, щото нашите мини и железници да не обслужват немските войски! Нека за всяка фабрика, всеки рудник, всяка станция, всяко пристанище да има таен комитет за ръководство на борбата и работническата самоотбрана! Не забравяйте ни минута, че работническата класа по своето положение в производството и транспорта е повикана да бъде в първите редове на народната освободителна борба.

Чиновници и служащи! Саботирайте разпорежданията на правителството!

16

Умствени работници, учащи се, работническа и селска младеж! Заедно с народа правете пълен бойкот на фашисткия печат и фашисткото лъжовно слово! Гонете фашистките мерзавци, професори, оратори! Демонстрирайте заедно с народа срещу Хитлер и немските лакеи, за свободата и независимостта на България, за славянството, за братството с руския народ! Давайте отпор на фашистките организации сред младежта — на „Бранник”, на легионери, ратници, паисиевци! Наводнете градовете и селата с исканията и лозунгите на Отечествения фронт! Създавайте комитети за борба!

Офицери, подофицери и войници! Настъпва моментът да кажете вашата решаваща дума. Не позволявайте, щото нашата армия да бъде предадена на Хитлер, да бъде унищожавана като румънската и унгарската армия! Не отивайте на който и да е немски фронт в Съветска Русия! Не позволявайте България да бъде превърната в немски фронт! Нашите пристанища и летища трябва да бъдат освободени от немските гарнизони! Немците трябва да си вървят от България!

Не стреляйте срещу народа! Минавайте на негова страна и заедно с него се опълчете срещу фашистките изверги! Ковете спасителното за България бойно единство между народа и армията! Не ставайте палачи на осъдените на смърт! Освобождавайте затворените в тюрмите и концентрационните лагери патриоти! Образувайте тайни комитети в казармите! Не стреляйте срещу българските и гръцки въстаници, образувайте сами въстанически дружини и борете се срещу немските разбойници!

Патриоти от градове и села, от фабрики, мини и казарми! Образувайте народни въстанически отреди за борба срещу немските окупатори! Създавайте боеви групи в градовете и селата, на рудниците, железниците, пристанищата, в казармите! Горете, хвърляйте във въздуха немските военни складове! Хвърляйте във въздуха треновете, които превозват немски войски и материали! Разрушавайте немските съобщителни средства! Унищожавайте немските летища, самолети, резервоари с петрол и бензин! Изваждайте от строя фабриките, които работят за немците!

Морските бази Варна и Бургас, складовете, корабостроителниците и други работилници трябва да станат

17

несигурни за немците! Нека немците в България се чувствуват като в неприятелска страна! Унищожавайте шпионите и провокаторите, палачите и извергите на нашия народ!

Смело в бой за спасението на нашата родина!

1943 година трябва да бъде година на освобождението на България от германската зависимост, на приобщаването на българския народ към семейството на свободолюбивите народи, борещи се за пълния разгром и унищожение на хитлеристката тирания.

Да живее свободна и независима България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]