Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
2.
1 януари 1943 г.
 

Васил Коларов

ЗА НОВАТА ГОДИНА

Народната радиостанция „Христо Ботев” поздравява всички български патриоти, както и своите сътрудници, постоянни, временни и случайни, с новата 1943 година и им желае бодрост и енергия, за да продължат на своя боен пост всенародната борба до пълна победа.

Предателството на царборисовото правителство и коварното нападение на Хитлер срещу Съветска Русия, което разкри опасността за свободата на всички народи, застави верните синове на нашия народ, без разлика на политически разбирания, да вдигнат знамето на всенародната борба срещу немските завоеватели и техните оръдия.

Народната радиостанция „Христо Ботев” се яви една могъща тръба и разносвач на борческите призиви на Отечествения фронт във всички кътове на страната.

Туй, което сплоти сътрудниците на „Христо Ботев” в един здрав и въодушевен колектив и ги съедини неразделно с народа, това е горещата любов и привързаност към свободата на народа, това е лютата и неукротима омраза към немските фашистки разбойници и техните понемчени оръдия, това е непоколебимата вяра в победата на свободолюбивите народи.

Непосредствените цели на всенародната борба се диктуваха от условията на днешния момент. Те са:

1. Да не бъде допуснато, щото българският народ да бъде тласнат във войната като топовно месо на Хитлер.

12

2. Да се осуети поробването на България от германските империалисти.

3. Да се осигури свободата и бъдещето на българския народ във великото славянско семейство начело с братска Русия и в сътрудничество с всички свободолюбиви народи.

Собственият опит на народа подсказа пътя за постигането на тия цели. Борбата на живот и на смърт, сплотяването в един национален Отечествен фронт, организацията за правилно водене на борбата — ето единствения изпитан от самия народ път. По тоя път българският народ извоюва своето национално освобождение от петвековно робство. Само по тоя път той може да премахне надвесилата се над него опасност от ново робство под немско фашистко иго.

Колективът около радиостанцията „Христо Ботев” остава верен на заветите на старите български революционери, внимателно следи как сам народът налучква пътя на борбата срещу грабителите и притеснителите. И той си постави за задача да разяснява и втълпява в съзнанието на народа целите на всенародната борба и пътя за тяхното достижение. Той се превърна в будител на борческите сили на народа, в организатор на всенародната борба под знамето на Отечествения фронт и за осъществяването на неговата спасителна програма.

Изтеклата година, която донесе толкова беди на нашия народ и отнесе толкова скъпи жертви, показа заедно с това силата на народа и неговата способност да постигне поставените освободителни цели.

Важен успех на Отечествения фронт е, че народът и армията осуетиха до днес хитлеристкия план за изпращане български войски на съветско-германския фронт. Фалираха всички опити на хитлеристката пропаганда да спечели доверието на народа и да го накара да повярва в победата на немските пълчища. Напротив, усили се ненавистта на армията и нгрода към хитлеристка Германия, към всички наемни рекламеджии на „новия ред”. Все по-демонстративно народът и армията изказват своите симпатии към Съветска Русия, своята увереност в победата на свободолюбивите народи.

Заедно с това все по-високо се повдига вълната на народното възмущение, все повече се засилва и разши-

13

рява борбата срещу пладнешкото обиране на България от немските разбойници, срещу предателството на властвуващата фашистка шайка, все по-единен и сплотен излиза българският народ срещу своите смъртни врагове и техните оръдия. Боевият зов и лозунгите на Отечествения фронт мобилизират и въодушевяват все по-широки слоеве от народа, армията, интелигенцията. Въпреки страшния терор и тежките жертви, една ободряваща струя се носи по цялата страна, която усилва увереността в близката и окончателна победа.

В усилията за всеобщата мобилизация на народните сили под знамето на Отечествения фронт са постигнати досега насърчителни резултати. Но непростително би било всяко успокояване от достигнатите успехи. Врагът е още силен и коварен. Ние сме само в началото на всенародната боева мобилизация. Нужно е неотслабно най-високо напрежение на силите, за да се извоюва победата.

Новата 1943 година сварва Червената армия в решително настъпление, увенчано вече с големи победи. Важен и ободряващ е също успехът на нейните съюзници в Африка.

Тая радостна перспектива увеличава отговорността на Отечествения фронт. Каквито жертви и да бъдат нужни, трябва да бъде най бързо извършена мобилизация на народните сили у нас. Трябва при всички условия да се попречи на Хитлер и на неговите оръдия да завлекат и България в пропастта.

В съзнание на своята отговорност в тоя съдбоносен час радиостанция „Христо Ботев” пожелава на всички привърженици на Отечествения фронт и на целия свой колектив от сътрудници да напрегнат на своя боен пост всичките си сили за осигуряване на народната победа.


[Previous] [Next]
[Back to Index]