Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
1.
1 януари 1943 г.
 

Васил Коларов

НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИТЕ

Българи и българки!

В самото начало на новата 1943 година ние издигаме с нова сила призива на Отечествения фронт за решителна борба против натрапения ни „съюз” с хитлеристка Германия, против въвличането ни в пожара на разбойническата война, за събарянето на сегашното правителство и създаването на истинско национално правителство на свободна и независима България.

Ако в най-близко време ние не съумеем да се изтръгнем из ръцете на хитлеристките разбойници, то България я очаква разгром и катастрофа.

Когато властвуващата клика нахлузи на българския народ немския кюляф, спрямо нашата родина биде извършено нечувано предателство. Днес целият народ знае имената на предателите. Немският принц Борис, син на фаталния Фердинанд, и неговите безхарактерни, тъпоумни слуги Филов, Габровски, Божилов, Захариев, Василев и пр., които за срам и позор се наричат „правителство на България” — ето хората, които продадоха нашата родина. Жеков, Луков, Цанков са най-гнусни оръдия на Хитлер. Съучастници и помагачи са всички продажни, фашистки изверги, които с гласа си или властта си с перото или словото служат на хитлеристка Германия.

Скрити зад германските щикове, цар Борис, Филов и съдружие уверяваха, че „предпазили” България от войната! В действителност те направиха всичко, каквото беше в техните сили, за да ни наложат войната. Те пус-

9

наха германските пълчища в България и помогнаха, щото тя да бъде превърната в немски плацдарм. Те допуснаха германските бандити да нападнат откъм гърба югославяните и гърците и очерниха името на свободолюбивия наш народ, като изпратиха български войски в Югославия и Гърция в ролята на хитлерови жандарми и палачи. Те дръзко провокираха Англия и Америка, като без никакъв повод, само от любоугодничество пред Хитлер, им обявиха война.

Ако управническата шайка не се реши да обяви война на Съветска Русия, то не е, защото тя е запазила още капка народна съвест, а от страх пред българския народ и войската. Решителната съпротива на народа и армията осуети нейния пъклен план. Но тя не се спря и пред най-чудовищните провокации спрямо нашата велика освободителка. Нима ние не знаем срещу кого воюват немските подводници и катери, които се крият във Варна и Бургас? Кого бомбардират немските юнкерси, които се вдигат от нашите летища? Срещу кого немците укрепяват нашия черноморски бряг? Антисъветската печатна кампания и гнусната антисъветска изложба не оставят никакво съмнение върху престъпните замисли на царборисовото правителство.

В сегашния критически момент, когато войната хлопа на нашите врати, съдбоносно късогледство би било да не видим, че управляващата фашистка шайка е най-голямата вътрешна опасност за България и българския народ.

Българи и българки!

Цар Борис, Филов и съдружие маскират своето предателство с шума около тъй нареченото „национално обединение”. В действителност тая предателска банда нанесе най-тежък удар на националните интереси на нашия народ.

Никакво „национално обединение” няма и не може да има под желязната пета на Хитлер. Хитлеристка Германия е отрицание на всяка свобода и независимост на народите. Хитлер използува националните разпри на Балканите за своите завоевателни цели. Той подкупи фашистката шайка в България, като я допусна да се разпорежда временно в Тракия, Македония и други окупирани от немците земи. Това биде наречено „обе-

10

динение на българския народ”. Но сам Хитлер се гаври над своите васали, като на всяка крачка им напомня, че те са само негови наемници.

В действителност хитлеровата „обединена България” е само въдица за българския народ да дава жертви и пролива кръвта си за германците. Утре, когато германските пълчища очистят Балканите, ще изчезне и миражът „обединена България”.

В името на „обединена България” фашистката шайка организира в окупираните земи хищничества, насилия и погроми, на които местното население отговаря с убийства на полицейските изверги, с образуване на въстанически дружини, с въстания.

За да ни заставят да се бием за разбойническа Германия, хитлеристките агенти ни плашат с „нов Ньой”. Немското робство е по-страшно от всякакъв Ньой. Обаче никакъв „нов Ньой” не заплашва България. Съветска Русия чрез устата на Сталин обяви за какъв мир проливат кръвта си свободолюбивите нации. Българският народ гледа с упование на своята велика освободителка и не ще допусне, щото издъхващата фашистка шайка да го тласне в пропастта.


[Next]
[Back to Index]