Териториални промени в историята на съвременна България

(Пламен С.Цветков, Глобус - 91, София, 1999г.)