РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА В БИТОЛСКИЯ ОКРЪГ

Спомени на Георги Попхристов  [*]

(писани преди 1953 г.)
 

Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
( януари 2011 г. )

    

 

Съдържание
.doc файл (зипнат, 0.3 Мб)
Галерия..
 
1. Родно място. Образование. Първи години учителствуване. Запознаване с революционното дело

2. Срещата с Петър Попарсов и Даме Груев. По агитация в Мориовско. Групов ръководител в село Варош и Прилеп

3. Първата афера в Битоля – “Доневата”

4. Опити за набавяне на средства. Опити за убийства. Убийството на сърбомана Илия Попантов от Прилеп. Самоубийството на Гавазов и Чемков. Пленяването на Мацанчето от Крушево

5. Околийски ръководител в Леринско. Създаване на канали за пренасяне на оръжие. Създаване на организационна чета. Заподозрян от властите

6. Идването на Марко Лерински и други войводи. Явяване на хайдушки чети. Повикването ми от Даме в Битоля. Убийството на поп Ставре и аферата в града

7. Преместване на Марко войвода в Леринско. Отцепване на Коте от четата на Марко. Социалистическа група в Крушево и Битоля

8. Аферата в Кичево. Георги Сугарев учител в Световраче-Порече. Четата на Никола Петров (Атила). Терористична група в Битоля. Развоят на четите в Битолския революционен окръг през лятото на 1901

9. Развой  на четите в Битолския революционен окръг през 1901 г. Марковата чета – школа за четници и войводи. Иванчовата афера в костурско. Повикване на Ан. Лозанчев да поеме работа в делото

10. Идване на Гоце Делчев в Битолско. Срещата му с Даме в затвора. Заминаване за Леринско да се срещне с Марко и с други чети в Костурско. Четнишката конференция в село Загоричани

11. Аферата с Йосиф Петков от с. Жабени в Битоля. Забегването на Георги Сугарев и др. Славко Арсов става войвода. Моето арестуване и осъждане на смърт. Амнистията през февруари

12. Връщане на Даме Груев от заточение. Загиване на Гоце Делчев. Свикване на делегати за конгрес в село Смилево. Решенията на конгреса. Нападение над село Цапари от турската кавалерия и клане в Битоля на самия ден Георгьовден

13. Излизането ми нелегален и заемане на района ми заедно с Йордан Пиперката и другите. Преместване в Леринско на местото на убития в село Баница Георги Папанчев

14. Срещата ни в Екшисулиската гора. Прочитане на окръжното за обявяването на въстанието. Издаване на позив за въстание. Определяне на задачи и даване на инструкциикак да се действа през първите дни на въстанието. План за атентати на жп линия и моста на Секулевската река “Елешница”. Разпределяне на ръководната ни дейност на пунктове между горското началство. Нападение върху гарата на Екшису. Сражението на Бигла

15. Превземането на Невеска. Срещата ми с Чакаларов на Върбици. Отстъплението ни към Емборската планина. Прехвърляне в Екшису и прикриване в Люботинското блато

16. Дейността на въстаниците в пункта “Каймак-чалан”. Атентат срещу моста при с. Секулево. Изгаряне на с. Неокази. Сражението при Барбеж. Убийството на Лечо Настев. Връщането на костурчани от Марийово. Убийството на Лазар Поптрайков от страна на Коте

17. Минаване на гръцката граница. Арестуването ни във Волос. Избягването ни от участъка. В Атина. Пристигането ни във Варна. Запознаване с войводи и ръководни дейци и от другите окръзи в София. Конференции и беседи за бъдещата дейност

18. Основателите на ВМРО след въстанието, останали вътре. Заминаването ми с чета за Македония. Срещата ми с Георги Сугарев, Христо Узунов и Павел Христов в с. Карамани. Отиване на конгреса в Прилепско

19. Конгресът в Прилеп и неговите решения. Възприемане на изборното право във ВМРО. Разпределение на длъжностите на ръководните сили в окръга. Изработване на проектоустав

20. Раздялата ми с Георги Сугарев и Христо Узунов. Опитът ми да влезна в Битола – несполучлив. Прибиране на четниците от с. Буково и заминаване за Леринско-Костурско

21. Срещата ми с Митре Влашето. Сражението ни в с. Подивица. Прехвърляне в Леринско. Срещата ми с Тане, Леко Држлев. Обсадата ни в с. Екшису

22. Раздялата ми с войводите. Всеки заминава за своя район. Прехвърлянето ми в Буфкол и влизането ми в Битоля. Връщане обратно в костурско. Конференция с войводите във Вич планина

23. Явяване на гръцките чети открито. Нападение на свадбата в Зеленин. Капитан Мелас в Неред и др.

24. Срещата ми с Георги Сугарев. Пристигане на Кузо Блацки за Костурско. Обсадата ми в с. Кръстофор. Прекарване на зимата в Битоля с Христо Узунов

25. Излизането не от града през пролетта на 1905 г. Излизане и на Наум Бувчето. Избухването на бомбата в Ени махала при Бейковци. Убийството на Христо Узунов в с. Цер

26. Назначаване за войвода на Нередския район Кочо Цонката вместо Никола Мокренски. Сражение с андартите в Прекопана и Буковския орман (Преспата). Раздялата ми с Пандо Кляшев и Митре Влаха. Преместване в други околии за ревизия на четите

27. Общият учредителен конгрес в Рилския манастир през октомври 1905 г. Изработване на Устава и Правилника на ВМРО. Избор на нов Централен комитет и Задгранични представители. Разглеждане на повдигнатите дела срещу видни дейци. Изработване на директиви за бъдещата дейност

28. Лекуване от ревматизъм в гр. Баня. Постъпване учител в с. Желява, Софийско. Венчавката ми с. Княжево. Женския кръжок в Битоля

29. Свикването на общия редовен конгрес през 1907 г. Убийството на Даме Груев. Убийството на Борис Сарафов и Ив. Гарванов от Паница в София. Конгресът през лятото 1908 г. в Кюстендилско. Провъзгласената конституция и използването й. Организиране на Конституционни клубове. Падане в затвор по убийството на Йово Йованович. Педагогическа конференция в Цариград. Закриване на клубовете от младотурците

30. Обезоръжителната акция в Македония. Арестуването ми. Осъждането ми на доживотен затвор и изпращането на заточение в Мала Азия

31. Влаченето ни по затворите. В Аидин под полицейски надзор. Бягството ми оттам в Пирея и София

32. Постъпване на работа в дирекцията на статистиката. Пристигане на семейството ми от Битоля

33. Възстановяване на Революционната организация в Македония. Подписване на Балканския съюз срещу Турция. Помирение на централисти и върховисти. Засилване на емиграцията в България. Избиране на нов Изпълнителен комитет

34. Обявяване на Балканската война. Организиране на партизански отреди и Македонско опълчение. Катастрофата на Македония

35. Първата световна война

36. Назначаването ми за околийски началник в Струга и Охрид. Катастрофата след пробива на Добро поле. Примирието. Ньойския договор 1919 година

37. Пресъздаване на ВМРО. Борбите между двете фракции. Създаването на Илинденската организация. Помирение между двете течения. Превратът на 9 юни 1923 година

38. Заминаването ми вътре. Срещата ми с П. Чаулев и Ал. Протогеров, членове на ЦК в Албания. Влизането вътре в Ресенско, Демирхисарско и Охридско заедно с Ал. Протогеров, П. Шанданов и Ал. Стефанов през есента на 1923. Окръжният конгрес на ТОМОРОС

39. Оставане през зимата в Албания. Заминаване на Ал. Протогеров, П. Шанданов и др. за България. Влизане вътре през пролетта на 1924 г. с чета. Връщане обратно в Албания

40. Минаване повторно в сръбска територия. Известие, че Тодор Александров е убит от Алеко Паша и Атанасов в Петричко. Връщането ни обратно в Албания и оттам в България

41. Отказване от манифеста на Тодор Александров и Александър Протогеров и излизане с контра манифест. Агитация за делегати в общия конгрес. Как и от кого стана убийството на Тодор Александров

42. Общия учредителен конгрес в село Сърбиново (Брежани) на ВМРО. Избирането ми за член на ЦК

43. Дейността ми като член на ЦК през трите години

44. Срещата ми с Иван Михайлов във Флоренция. Предстоеше ни свикване на общия конгрес. Връщането ми в България. Срещата ми със Задграничното правителство и Александър Протогеров и размяна на мисли по конгреса

45. Отношенията ни с Михайлов се обтягат. Историческия протокол № 8/III. Окръжните комитети го отхвърлят и не прилагат нашето окръжно за избора на делегати. Събранието на висшия съвет на 14 март

46. Колебливостта и непостоянството на Ал. Протогеров даде възможност на Ив. Михайлов да създаде хаос във ВМРО

47. С избора на делегати ново положение настъпи на споровете ни с Иван Михайлов. Последва убийството на Ал. Протогеров

48. Главните причини за търкането между Ал. Протогеров и Михайлов, между същия и ЗП, което впоследствие се изроди в кървави убийства

49. Всички опити за разбирателство с Ив. Михайлов пропаднаха.  Той става самовластен, свиква сам конгрес. Мястото на Ал. Протогеров се заема от запасния член на ЦК Перо Шанданов. Ние ЦК, както и ЗП излизаме с комюнике

50. Заминаване вътре. Aз с 2-ма другари в Сърбия. Мице Чегански с 2-ма в Гърция. Сражение в Смилевско

51. След сражението в Смилевско връщане в Албания. Престояването ни в с. Връбник. Пропътуване в Италия и България

52. Помирителната комисия. Предложението й да се оттеглим. Убийството на Трайко Морковчето и Никола Будинов. Убийството на Г. Гюрков от наши хора. Пленяването ми от Михайловци. Декларацията за оттеглянето ни от ВМРО
 

  Сменени имена на села


[Back to Main Page]


*. От Людмил Христов (05.01.2011): "Отдавна имах намерение да препиша спомените на дядо ми, Георги Попхристов, на компютър с цел все някой да прочете нещо от тях. Има една издадена книга през 1953 година, но тя трудно се намира дори в библиотеки, дори чух (нещо като слух), че е иззета."  ... " [Спомените] Със сигурност са писани преди 1953г., но кога точно - не знам."

За контакт:  lyudmilhristov@abv.bg