Шепот от вековете. Легенди от Видинския край
Георги Попов, Кръстьо Джонов
 
Георги Попов и Кръстьо Джонов ни поднасят легенди от далечното и близко минало на Северозападния край. С голяма любов авторите са разказали и обработили тези легенди. Нашето скромно мнение е, че най-сполучливи са ония страници, в които авторите са включили най-много историческа правда.

Легендите са разкази от миналото, обработени от много векове и народи, придобили облика на приказки. Археолозите често пъти възстановяват по легендите цели изчезнали народи и напълно унищожени старинни селища.

Колкото повече исторически събития съдържа една легенда, толкова по убедителна е тя за читателите, които я приемат като истина.

Авторите на няколко места, какъвто е случаят с Белоградчишката мадона на Георги Попов, си позволяват известни волности. С най-много историческа правда писателите разполагат в разказите „Хайдут Велко” и „Чобан Кюприя” — Кадънин мост, които са проучени и написани с убедителност и вдъхновение.

Изобщо легендите в тази книга са написани живо, на един език близък до народния и те ще донесат радост на читателите.

  А. КАРАЛИЙЧЕВ, лауреат на Димитровска награда


Издателството изказва съжаление, че един от авторите Георги Попов почина преди излизането на тази книга. Като един от сътрудниците на Издателството, Попов бе автор и на изданието ни за Ботевград от поредица „Бащино огнище”.


[Next]
[Back to Index]