Шепот от вековете. Легенди от Видинския край
Георги Попов, Кръстьо Джонов
 
Съдържание

  1. Белоградчишката мадона, Г. Попов . . . . . . . . . . . 3
  2. Бабини Видини кули, К. Джонов . . . . . . . . . . . 38
  3. Водният бик, К. Джонов . . . . . . . . . . . 43
  4. Боянините жълтици, К. Джонов . . . . . . . . . . . 48
  5. Поп Мартинова пещера, Г. Попов . . . . . . . . . . . 53
   6. Йона, К. Джонов . . . . . . . . . . . 56
   7. Мислен камък, Г. Попов . . . . . . . . . . . 60
   8. Момин вир — Черната скала, К. Джонов . . . . . . . . . . . 62
   9. Чупренска легенда, Г. Попов . . . . . . . . . . . 66
10. Есенна кукувица, К. Джонов . . . . . . . . . . . 70
11. Русинова Бабка, Г. Попов . . . . . . . . . . . 73
12. Ново село, К. Джонов . . . . . . . . . . . 78
13. Момина скала, Г. Попов . . . . . . . . . . . 81
14. Рабишка легенда, К. Джонов . . . . . . . . . . . 97
15. Самотният бор и Гюлин камък, Г. Попов . . . . . . . . . . . 100
16. Стовци — Купните, К. Джонов . . . . . . . . . . . 109
17. Царица Теодора, Г. Попов . . . . . . . . . . . 113
18. Чобан кюприя — Кадънин мост, К. Джонов . . . . . . . . . . . 125
19. Ученичката, Г. Попов . . . . . . . . . . . 131
20. Бонония Бдин, К. Джонов . . . . . . . . . . . 136
21. Хайдут Велко, Г. Попов . . . . . . . . . . . 142
22. Боров камък, К. Джонов . . . . . . . . . . . 179
23. Магурата, Г. Попов . . . . . . . . . . . 183
24. Свети Петър и Змей горянин, К. Джонов . . . . . . . . . . . 187
25. Адам и Ева, Г. Попов . . . . . . . . . . . 190
26. Дели Маркова чука, К. Джонов . . . . . . . . . . . 195
27. Божан овчарят, Г. Попов . . . . . . . . . . . 197
28. Младенова бука, К. Джонов . . . . . . . . . . . 199
29. Змейов кладенец, Г. Попов . . . . . . . . . . . 203
30. Каменна сватба, К. Джонов . . . . . . . . . . . 211
31. Край запустялата крепост, Г. Попов . . . . . . . . . . . 215
32. Лилова глава — Стакевско врело, К. Джонов . . . . . . . . . . . 227


Книгата „Шепот от вековете” е издание на Окръжния народен съвет гр. Видин, със съдействието на Издателството на Националния съвет на Отечествения фронт.

Редактор Ив. Градинаров
Художник Ст. Ковачев
Технич. редактор Н. Панaйотов
Коректори А. Байкушева, Ек. Цонкова
Дадена за набор на 22. X. 1968 г.
Подписана за печат на 27. I. 1969 г.
Печатни коли 14,5
Издателски коли 12
Формат 116 от 5984
Тираж 8000
Поръчка № 1557
Подвързия ДПК „Димитър Благоев”
Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт

[Back]