.

МАКЕДОНСКАТА БОРБА

(Мемоари)  [*]

.

Германос Каравангелис

Превод од грчки Васко Караџа  (Култура, Скопије 2000)

Библиотека HISTORIA EST

Од редакцијата

 

Заглавна

 

 

 I. ПРВИТЕ ГОДИНИ

     Село Стипси, Лесвос (1866)  —  Адрамити, грчко училиште  —  Студии во Халки (1888)  —  Професор на Теолошката школа во Халки (до 1896)  [**]

 

II. ЕПИСКОП ВО ПЕРАН

     Епископ во Перан  —  Унионистот свештеник Иларион Донтис

 

III. ВО КОСТУР

     А. „Ќе бидеш епископ Костурски” (1900)  —  Бугарскиот комитет  —  Во конзулатот во Битола  —  Да придобијам некој бугарофон војвода”: Коте од Рулја  —  Обиколка по сите славофонски села на Корештата (1901)  —  Нов извештај до Владата преку конзулот во Битола. Да го фатиме Чакаларов во Атина”

 

     Б. Војводата Гелев. Првиот случај на противодмазда на Грците  —  Бугарите ја засилуваа својата активност  —  Лека полека започна да се буди интересот и на јавното мнение во Грција”  —  „Комитетот на митинг одлучи да бидам убиен”. Лука  —  Беа убиени и првите војводи на Бугарскиот комитет

 

     В. Критјаните дојдоа  —  25 години без патријаршиски архиереј во Зеленич  —  Обиколка по селата на Леринско  —  „Началникот на полицијата на Косту ми беше пријател”  —  Прогласено Бугарското востание. Мојот пријател Хусеин Хусни-паша ... ги опожари селата наоколу и го растури Востанието”  —  Бугарската гимназија во Костур под раководство на првокомитаџијата Лазо Поп-Трајков. Тројца Жељовјани му ја отсекоа главата

 

     Г. Балканскиот комитет во Лондон. Успеав да ги следам сите нивни дејствија”. Сарафов во Костур  —  Европски советници и меѓународна полиција во Македонија. „Италијаци, Французи и Англичани, сите тие беа на страната на Бугарите”  —  Бугарскиот митрополит во Битола. Решивме да го истераме  —  Четворица офицер од Атина (Мелас, Папулис, Колокотронис и Кондулис) за детален извештај  —  Дуел помеѓу Мелас и Колокотронис. Младиот херој, славофон по јазик, но Грк по душа Вангел од Сребрено  —  Првиот официјален грчки водач во Костур, Павлос Мелас. Телото на Мелас

 

.  .  .

 

[Back to Main Page]


   *. Любезно предоставено от един македонец

   **. Заглавията на секциите са условни (В. К.)