.
Ениджия – една България, останала в миналото *
.
Симеон Л. Стойков  (Фондация "Баш клисе", Свиленград 2002 г.)
Посвещава се на всички, които носят Ениджия в сърцето си


Контакт за покупка на книгата:  Ирина Людмилова Симеонова, тел. 037972221; цена 4 лв.


 
Съдържание
Карта на Одринския вилает
Симеон Лазаров Стойков (1896-1976)  (Людмил Симеонов Лазаров)

   Предговор  (Златка Симеонова Лазарова)

1. Поселищни бележки
     Местоположение. Река Ениджийска (Текедере). Име и произход на селото. Възникването на Ениджия (по спомени на стари хора)

2. Мерия

3. Поминък
     Занаяти. Търговия. Държавни данъци

4. Население
     част А  –  За домашния бит на Ениджия. Народни обичаи. Християнски и езически обичаи и вярвания в съжителство. Туралиги. Поганото. За нестинарите в Ениджия
     част Б  –  Характер. Местен говор. Особени думи и изрази в говора на ениджийци. Народна носия. Мъжка носия. Женска носия
     част В  –  Народната песен в годините на турското робство

5. Описание на селото
     Обществени, жилищни и стопански сгради. Строителни материали. Снабдяване с топливо. Водоснабдяване

6. Народностно възраждане
     Църковно-училищно дело в Ениджия. Борбата против гръкоманите. Поп Атанас. За черквата и училището

7. Учители и свещеници
     Хараламби (Лало) Натов. Филчо Стоянов, Константин Попович (поп Полихронов), Тодор Найденов, Георги Докторов-Шопа, Стоян поп Андреев, Христо Трандафилов Илиев (поп Христо), Петър Стоев, Никола Славов Манолов, Никола Лулчев Каблешков, Султана Иванова Сивова, Константин Петканов, Стойко Лазаров Шангов, Безиргяновият род, Яни Иванов Михов

8. За учителите и свещениците в Източна Тракия. Приносът на ениджийци
     Яни Граматиков, Калоян Стойков Шангов, свещеник Юрдан Василев, свещеник Атанас Георгиев Каймеджиев, Димитър Атанасов Гаргов

9. Борба за свобода и човешки правдини
     Тежкото положение на българското население в Източна Тракия през XIX век преди Освобождението на България

10. Филчо войвода
     Юноша. Легалният живот на бъдещия войвода. Филчо отмъщава и се готви за хайдутин. Войводата оганизира своята хайдушка чета. Въоръжени схватки с врага. За връзките на Филчо със семейството му. Ятаците на войводата. Къде е укривал ограбваните богатства - по спомени на негови сродници. Последно сражение на Филчо войвода и неговата гибел

11. Ениджия през освободителната Руско-Турска война (1877-1878)
     Турците подсилват Одринската крепост. Ениджия се готви за отбрана. Барикади в селото. Четата на Илия Миндизина. Нападението на Ениджия и героичната отбрана на селото. Възторжено посрещане на освободителните руски войски в Ениджия. Топли и сърдечни отношения между освободители и освободени

12. Отново под турско робство
     Масово изселване на източните тракийци в България

13. Борбата против турските поробители продължава
     Обикновени прости селяни с юнашки сърца в положение на самозащита влизат в кървав двубой с угнетителите. Обуздаване на пиян турски стражар. Битият турски кираджия, който псува български деца. Турски мухаджири крадат слама. Бой с тояги в плевника на Безиргянови. Храбрият овчар. Борбата срещу мухаджирите от село Пашаери. Дряновият кривак по-сигурен от пушката и ножа. Кървава саморазправа между българи и турци. Убит турски коруджия. Подвигът на дядо Стойко. Укротяването на таксирдарина (бирника)

14. Ениджия и Преображенското въстание
     Основаване на местен революционен комитет. Доставяне на оръжие за организацията. Чорбаджиите и организацията. Аферата. Решението на конгреса в местността "Петрова нива". В навечерието на въстанието. Обявяването на въстанието в Ениджия. Положението в изоставена Ениджия по време на въстанието. Официални сведения за Аферата в Ениджия

15. Изтъкнати дейци на революционния комитет в Ениджия (биографични бележки)
     Стоян Костов Буруджията, Никола Павлов-Келемето, Стою Георгакев (Юзбашията), Симеон Георгиев-Мончето. Първите вестители на социализма в Ениджия. Иван Стойков Алексиев

16. Изселници от Ениджия, дали своя принос за нашето духовно и политическо пробуждане и за освобождението ни от турско робство
     Алекси Стойков Алексиев, поп Димитър Бунархисарски, майор Иван Филипов, Костадин Димов Кърклисийски, Стоян Костадинов Длъгоманов, Стоян Георгиев, Стоян Стойков Шангов

17. Ениджия през Балканската и Междусъюзническата война
     Нашествието на турската армия в Източна Тракия. Как бяхме насилствено изселени в България. Освобождението на Ениджия от българската войска. Народни веселби. Светът приветства победите на българската армия. Лондонският мирен договор. Разкол между балканските съюзници. България изтегля своите войски от новата граница Мидия-Енос. Междусъюзническата война започва. Как българското население в Тракия, в т.ч. и ениджийци посрещат тия събития. Реокупацията на Източна Тракия от турците. Тревожни слухове между населението. Каваклия се изселва. Как турците преминаха границата Мидия-Енос. Турска кавалерия и пехота навлизат в Ениджия. Седемдесет и пет дни под ново турско робство. Как турската армия премина границата Мидия-Енос и нахлу в Източна Тракия. Осми юли (стар стил) 1913 година. Арести и побоища. Съдбата на задържаните 36 души селяни. Ениджийци прибраха грижливо богата житна реколта, овършаха снопите и зърното, добре очистено, прибраха в хамбарите си. Как бяхме прогонени от турците. 22 септември (стар стил) 1913 година. Бежанци.

18. За имената в Ениджия
     По-известни прякори и фамилни имена на ениджийци до 1913 година. Из речника на майка ми и на някои от по-старите ениджийски селянки: присмехулни имена, думи и изрази. Особени женски имена. Съкратено изговаряне на собствени имена

19. Ениджия, видяна през 1971 и 1972 година
     Първа земляческа среща на ениджийци, състояла се в гр. Бургас. Главна тема в изнесения доклад, изказванията и разговорите е историята на Ениджия. Изпратени приветствени телеграми. Цитати от писма на участници в срещата. Ениджийци, посетили родното си село, разказват свои впечатления от екскурзията. Никодим Стоянов. Стоян Йорданов. Телеграма. Костадин Г. Арабов

Използвани източници


[Back to Main Page]Любезно предоставена от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари, заявки и други: e-mail: gogoiline@yahoo.com