.
Сачанли. Историческо и етнографско проучване
.
Д-р Илия Славков, Боряна Димитрова
Библиотека «Роден край»
Издателство на Отечествения Фронт, София, 1989

[ за контакт: Емилия Славкова, тел. ++359 2 8665305 ]

На скъпата памет на Мара Попилиева Славкова и Димитър Славков Георгиев,
на паметта на всички сачанлийци, паднали жертва
по кървавия път за запазване на българщината
посвещаваме труда си за село Сачанли - Гюмюрджинско
д-р Ил. Славков, Б. Димитрова
 
Съдържание
Галерия

   ПРЕДГОВОР  (проф. Делчо Порязов, доц. Георги Янков)

I. ОБЩА ЧАСТ И СТОПАНСТВО
     1. Местоположение   —  2. Пътища и съобщения
     3. Произход и възникване на селото  —  4. Топонимия
     5. Население и характерни особености  —  6. Самоуправление
     7. Поминък  —  8. Данъци

II. МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА
     1. Къща, устройство и уредба  —  2. Облекло и накити
     3. Храна и начин на хранене  —  4. Водоснабдяване и хигиена

III. ДУХОВНА КУЛТУРА И ФОЛКЛОР
     1. Народен календар — обичаи, свързани с празниците  —  2. Семейни обичаи
     3. Обичаи, свързани със смъртта и погребението  —  4. Народна медицина
     5. Представи за вселената и света  —  6. Хора и музикални инструменти

IV. ЦЪРКОВНО-ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО
     1. Църковно дело
     2. Просветно дело

V. РЕВОЛЮЦИОННИ БОРБИ
     1. Първи националноосвободителни прояви и Руско-турската освободителна война (1877–1878)
     2. Първи апостоли и развитие на революционната организация (1894–1908)
     3. Хуриетът (1908)
     4. Балканската война (1912–1913 г.)
     5. Героичната отбрана на с. Съчанли
     6. Кървавият път
     7. Завръщане на бежанците в Тракия
     8. Напускане на родния край

Приложение № 1. Народни песни и умотворения от село Сачанли - Гюмюрджинско
     А. Песни
       — ( Исоко льо, планино  —  Стуяна майка питаше  —  Причул ми се е Вълчо льо  —  Суберали са се  —  Пусена Славил, пусена  —  Причул ми се е Найда кеая  —  Яване карачобане  —  Илю пуд смоква сидеше  —  Устана Петку сираче  —  Дялко майци си румонье  —  Ангел бащу си румонье  —  Селу е дошел  —  Жнала навяста  —  Пиленце, къргу шарену  —  Маро льо, моя дъщерю  —  Кърлангъч селу гуляму  —  Имала майка гледала  —  Калесал ми е Добружа  —  Стани, стани, Руселе  —  Болен Бойчу  —  Уплакала се Груздана  —  Яс съм ут царет по-бугат  —  Стано льо, моя дъщерю  —  Сесра брата калесала  —  Причула се е, Янульо  —  Бре сберали са се, сберали  —  Тойча са бяда бедили  —  Стуян се ложба обложи  —  Метю ле, Метю, Мехметю  —  Скарали са се скарали  —  Янку кеая  —  Янка майка шета  —  Гарил и Киряк  —  Злато льо, златна ябълку )
       — ( Мума седи в градинчице  —  Сину, Марко льо, Марко льо  —  Ядем, пием  —  Сън сам санилу  —  Русице, пуста, убава  —  Въркай, въркай  —  Злато льо, бяла българку  —  Синьо морье  —  Въздийнала се Туркия  —  Мирчу майци си румонье  —  Капитан Петку духуда  —  Капитан Петковата майка  —  Причул ми се е Радой  —  Рано ранили пусти манастирки  —  Запалилу се село Сачанли  —  1913 година  —  Дубро йутро, Маро льо  —  Курдиса Вълко, курдиса  —  Причул ми се е Иванчу  —  Гарванче ле  —  Лейнал е Стуян  —  Гостье ми са дошли  —  Утдолу идат, мар мила бабо льо  —  Сулак ми болен лижаше  —  Уйодо, гиди уйодо  —  Неду, Неду, бяла Неду  —  В Търма одя  —  Димяну, Димянчице ле  —  На праляга те, Минга ле  —  Момече ле  —  Израслу е израслу  —  Рада змеица любила  —  Майка Стуяна расърди )
     Б. Приказки
  ( Калаканзарьиету при Попув вир  —  Млогуту дяца  —  Канлъм Карадже и куната  —  Пари ав Чингене асар  —  Кузарет ав Търмата, беят ав Календра и калмана куна  —  Конката  —  Калаканзарьиету и винуту  —  Вълкът и увчарьиету  —  На колку гудини е таткуту  —  Мащевата и дуведента  —  Котету и мишките  —  При попът  —  Кучету и ягнету  —  Слубарин  —  Глух дяду плет гради  —  Клупът  —  Вящер )
     В. Скоропоговорки

Приложение № 2. Списък на сачанлийци, дали сведения за селото

ПОСЛЕСЛОВ


[Back to Main Page]     Любезно предоставено от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари, заявки и други: e-mail: gogoiline@yahoo.com