Георги Джелепов (1810-1876)
Да положиш душата си за народа.
Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)

Панайот Маджаров
ИК „Ваньо Недков”, София 2007

Петър Киприлов (1851-1937)
„Българската екзархия има свой дял в успеха на революционната пропаганда сред народа ни в Тракия: нейните учители и свещеници бяха най-добрите пионери на делото.”
     Иван П. Орманджиев
... Жандаре дошли в селото,
редум попове да сбират,
попове и учительля,
сбират хи, да хи убясят ...
     Странджанска народна песен
 
Съдържание
Галерия

      За автора, книгата и книгите му  (Кирил Янев)

1. Свещенослужители в Освободителното движение от Одринския вилает

2. Свещеници революционери – участници в Освободителното движение в Одринско
( Революционни участъци:  Величко-Бунархисарски, Цикнихорски, Иниадски, Пиргополски, Граматиковски, Кладарски, Стоиловски, Гьоктепенски, Дерекьовски, Паспаловски, Лозенградски, Малкотърновски, Свиленградски.  Началници на оръжейни складове. Свещеници от Западна Тракия и Родопите. Одрин и Одринска Околия )

3. Българската църква и българите от Източна Тракия

4. Списък на български селища в Източна Тракия с имената на църкви и годината на въвеждането на българската писменост и църковнославянското богослужение

5. Свещеник Георги Стоянов Джелебов

6. Свещеник Петър (Пею) Димитров Киприлов

7. Свещеник Георги Йоргакиев Саров - Кубрат

8. Станислав Аргиров Вълков – възпитаник на Цариградската семинария

Отломки от миналото на българите в Одринска Тракия

1. Отзвукът на Априлското въстание в Източна Тракия
2. Българите и българските селища в Източна Тракия
  ( Селища във Малкотърновска, Василиковска, Лозенградска, Миденска, Бунархисарска и Виденска околии  —  Топографска, водописна номенклатура. Колибарски селища или чифлици   —  Имена на селищата с броя на семействата: Малкотърновски, Лозенградски, Бунархисарски район  —  Статистически данни от 1873 г. за Одринско, Битолско и Солунско )

Показалец на географските имена и понятия
Ползвана литература   —  Непознати и излезли от употреба думи
Резюме на български език   —  Резюме (RU)   — Summary (EN)


[Back to Main Page]      Любезно предоставено от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари, заявки и други: e-mail: gogoiline@yahoo.com