Свято съзаклятие
Панайот Маджаров
 
ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА
 

Абдул Хамид хан II - султан
Аврамов, Ст.
Айвазов, Димитър
Ангелов, Иван
Ангелов, Пано
Ангелов, Петър
Андреев, Васил
Андреев, Георги, с. Стилово
Андреев, Петър
Анегностов, Атанас Желязков, с. Бръшлян
Ашпарман чауш
Арабаджиев, Петко Г.
Ариф паша
Арнаудов, Димитър Филипов, М. Търново .
Арнаудов, Паско, с. Едига
Арнаудов, Стоян, с. Едига
Аристиди, Кристи
Асенов, Йордан
Аянов, Георги п. Стойчев, М. Търново
Аянов, Димо Иванов, с. Дерекьово
Аянов, Манол Иванов, с. Дерекьово
Аянов, Стойчо, свещеник, М. Търново
Аянова, Керка Иванова, с. Дерекьово

баба Гина, с. Бръшлян
баба Деспа, с. Паспалово
баба Щиляна, М. Търново
Багрев, Петко, с. Мързово
Балиева, Олга, Русе
Бакрачов, Димитър, с. Звездец
Балджиев, М.
Барантиева, Митра Тодорова, с. Пирок
Бежанов, Стоян, с. Каваклия
Бекяров, Апостол, с. Камилите
Белчев, Васил Михайлов
Белчев, Костадин, с. Звездец
Берковски, Петър Иванов, Лом
Бикчиев, Георги, с. Евренозово
Биячев, Никола, с. Дерекьово
Благоев, Костадин
Богданов, Вълчо, с. Пирок
Бозуков, Антон
Бороджиев, Георги Иванов, Бунархисар
Боруджиев, Костадин Иванов, Бунархисар
Бойчев, Станко, с. Каракоч
Ботев, Христо Петков
Ботева, Иванка Христова
Бошнаков, Йордан
Бояджиев, Владимир
Бояджиев, Цвятко Димов, с. Звездец
Буболов, Пандалея Желязков, с. Бръшлян
Буболова, Стойна Панайотова, с. Бръшлян
Бурилков, Иван Димов, М. Търново

Васильов, Васил Петков, с. Бръшлян
Васильов, Вълчо Петков, с. Бръшлян

271
 

Васильов, Никола Петков, с. Бръшлян
Васильов, Петко, с. Бръшлян
Васильов, Стоян Петков, с. Бръшлян
Васильова, Кера Н., с. Бръшлян
Весильова, Керана Петкова, с. Бръшлян
Васильова, Рада Тодорова, с. Бръшлян
Васильова, Тонка Василева, с. Бръшлян
Василев, Георги
Василев, Михаил, с. Кофчаз
Василеви, Тойкя и Петър, М. Търново
Васков, Иван Николов, Велес
Васков, Никола, Велес
Васков, Петър Николов, Велес
Васкова, Елена Николова, Велес
Васкова, Мария Карабарова, Велес
Вапцаров, Щерю, Хасково
Вълканов, Атанас, с. Дерекьово
Вълканов, Георги, с. Каяджик
Вълканов, Тодор, с. Курията
Вълканов, Тодор, с. Мързово
Вълков, Атанас, с. Дерекьово
Вълков, Михаил, Чирпан
Вълчанов, Атанас, с. Камилите

Гавазов, Талъо, с. Яна
Гаврова, Рада, М. Търново
Ганчев, Георги, М. Търново
Гагов, Димитър, с. Урумбуглия
Гаруфалов, капитан Стойчо, М. Търново
Гарванов, Иван
Генадиев, Павел
Георгиев, лекар, Бургас
Георгиев, Анести, с. Пирок
Гемиджиев, Димо Стоянов, с. Паспалово
Гешанов, Георги
Гешев, Иван Евстатиев
Глушков, Петър
Гочев, Янаки
Герджиков, Михаил Иванов
Грашев, Георги
Грудов, Иван, М. Търново
Грудов, Стамо, М. Търново
Трудова, Велика, с. Ясна поляна
Грудов, Тодор, г. Средец
Груев, Дамян
Груев, Димитър, Лозенград

Даев, Михаил
Дапчев, Дико, с. Бръшлян
Делибозов, Иван, с. Звездец
Делибозов, Никола, Звездец
Делидинков, Димитър, с. Яна
Деликирязов, Вълчо, с. Звездец
Деликшрязов, Тодор, с. Звездец
Делчев, Гоце
Дертли Мустафа бей
Демирев, Димитър, Анхияло
Джимертов, Георги Вълчев, с. Звездец
Димитров, Атанас
Димитров, Михаил, с. Велика
Димитров, Никола, с. Велика
Димитров, Лазар
Димитров, Ташо, с. Колибите
Джелебов, Дико, М. Търново
Джелебов, Жеко, М. Търново
Джелебов, Тодор, М. Търново
Дичев, Димитър Христакиев, с. Райково
Диков, Стоян, М. Търново
Добрев, Спас
Добрев, Стефан
Добрева, Надежда
Драгулев, Никола Диков
Драгулев, Петър Диков
Дуров, Илия, псевдоним на Петър Манджуков

272
 

Дядо Вълчо, с. Куру деру
Дядо Георги, с. Апартес
Дядо Никола, с. Цикнихор
Дядо Станчо, с. Стоилово
Дяков, Анегности, М. Търново
Дяков, Вълчо, М. Търново
Дяков, Григор, М. Търново
Дяков, Тодор (Мяшков), М. Търново
Дякова, Злата, М. Търново

Еренбург, Иля
Желев, Душо
Желязков, Груд, с. Паспалово
Желязков, Димитър, с. Колибите
Желязков, Коста, с. Паспалово
Желязко, Михаил, свещеник
Желязков, Панайот, с. Кофчаз
Желязков, Станемир, с. Паспалово
Жребечков, Петко, М. Търново

Заимов, Стоян
Заеков, Димитър, с. Велика
Златарева, Руска Иванова, с. Дерекьово
Златева, Тодора, Кюстендил
Злата Пула, с. Звездец

Иванов, Димо Георгиев (Нанкин), Бургас
Иванов, Желю, Чирпан
Иванов (Иванчев), Желязко, с. Бръшлян
Иванов х. Атанас, с. Дерекьово
Иванов, Костадин (Глушков), с. Паспалово
Иванов, Стою, с. Паспалово
Иванов, Яким
Икономов, Стамат капитан, М.Търново
Илиев, Атанас
Илиев, Тодор, с. Камилите

Йовков, Йордан

Кабалийов, Стоян, с. Стоилово
Кабалийов, Тодор Георгиев, свещеник, с. Стоилово
Казаков, Иван, свещеник, с. Велика Казаков, Ефтим, М. Търново Казаков, Христо Проданов, г. Бунархисар
Казаков, Атанас, с. Янъдере
Калканджиев, аптекар, г. Бургас
Калканджиев, Желязко, с. Паспалово
Каиков, Стоян (Наню), г. Бунархисар
Камилски, Стоян Вълчев (Мохеров), с. Камилите
Калфов, Атанас
Калчев, Йордан
Калудов, Кирил, г. Бунархисар
Калудов, Киро, с. Маджура
Капинов, Вълчо Желязков, с. Паспалово
Карабраканов, Чанко Тодоров
Карастоев, Никола, с. Дерекьово
Каратодоров, Христо
Костадинов, с. Звездец
Карауланови, братя, с. Бяла вода
Касап Васко, Велес
Келифарски, Йордан, Разград
Кенанов, Петър, Карнобат
Киприлов, Димитър Стефанов, с. Пирок
Киприлов, Костадин Пеев, Айтос
Киприлов, Никола Пеев, Айтос
Киприлов, Пею Димитров, с. Пирок
Киприлов, Тодор Пеев, Айтос
Киприлов, Александър

273
 

Киришлиев, дядо Пею, с. Кофчаз
Киришлиев, Ради Пеев, с. Кофчаз
Кирязов, Вълчо, с. Апартес
Кирязов, Петко, с. Камилите
Киряков Петко (капитан Петко Войвода)
Кискинов, Никола Иванов, с. Паспалово
Клъвков, Панайот Митрев, с. Бръшлян
Клъвкова, Марина Койчева, с. Бръшлян
Козаков, псевдоним на арменец революционер
Козарев, Стоян, с. Пирок
Коларов, Атанас
Константинов, Данаил
Кобарелов, Атанас, с. Бръшлян
Корабелов, Градьо, с. Бръшлян
Ковачев, Манол, Бургас
Кобарелова, Милка С., с. Бръшлян
Комитина Стоян, с. Едига
Кондолов Георги Димитров, с. Велика
Кондолова Лимона, с. Велика
Костадинов, Сотир, с. Паспалово
Костадинов, Янаки, с. Стоилово
Костов, Стефан
Костадиев Георги, М. Търново
Котков, Иван Темелков, Бунархисар
Кофчазлията, Стойко, с. Кофчаз
Кощанов, Димитър
Кубрат, псевдоним на свещеник Г. Саров
Купенов, Стойчо, с. Пирок
Куртев, Цено
Куртов, Стоян, с. Бръшлян
Куртова, Ирина Михалева, с. Звездец
Куртова, Къдра Желязкова, с. Звездец
Кукуринков, Стоян Петров, с. Мегалово

Лазов, Лазо, Лозенград
Лазов, Стоян, Лозенград
(Лалов), Райко Петров, М. Търново
Лалудев, Димитър, с. Бръшлян
Лалудев, Никола Димитров, с. Бръшлян
Ламбов, Иван Станков, с. Звездец
Левски, Васил Иванов
Лесков, Иван, с. Пирок
Лостов, Костадин, с. Звездец
Луков, капитан
Лулчев, Милчо
Лъсков, Кирил, Поморие
Льондев, Апостол, Лозенград
Ляпов, Димитър

Маджаров, Илия, с. Каваклия
Маджаров, Лазар Иванов
Маджарова, Кера Панайотова
Макавеев, княз, руски консул в Одрин
Македонеца, Никола
Манджуков, Петър
Манов, Панайот
Манцаров, Стоян с. Дерекьово
Марийов, Иван
Маринов, Пейчо
Маргърлъръ Татул
Махмут Сепетчи
Мечев, Лефтер Русинов, М. Търново
Мечева, Мара
Мечев, Русин
Мечева, Тонка Лефтерова
Мерджанов, Слави Чанев, Карнобат
Милетий, архимандрит
Милков, Тодор
Милков, Яни

274
 

Минков, Георги
Минков, Тодор
Митрев, Михал, Цикнихор
Михалчев, Димо Тодоров, Лозенград
Михалчев, Тодор, Лозенград
Михайловски, Стоян
Митошев, Илия, с. Кофчаз
Моллов, Ангел Михайлов, с. Дерекьово
Мутафов (Мънин), Георги, М. Търново
Мутафов, поручик
Мяшков, Георги, М. Търново
Мяшков, Желязко Тодоров, с. Паспалово
Мяшков, Стамо, М. Търново

Нанкин, Георги Иванов, с. Бяла Вода
Нанкина Пагона, Тодорова, с. Крушевец
Напетов, Петко
Начев, Петър, поручик
Недялков, Георги, с. Бяла вода
Николов, Вълчо, с. Велика
Николов, Димо
Николов, Ефтим, с. Паспалово
Николов, Стамаш, с. Колибите
Николов, Стоян, с. Паспалово
Николов, Таню
Николов, Янаки
Нури бей
Нямов, Иван, с. Паспалово

Ованес
Орманджиев, Иван Пандалеев

Паисий Хелендарски
Палеников, Купен Димитров, с. Бръшлян
Пампората, дядо Стоян, с. Камилите
Панайотов, Ангел Димитров, свещеник, с. Бръшлян
х.Панайотов, Янко, Бунархисар
Папазов, Иван Георгиев, с. Граматиково
Папазов, Янаки Иванов, с. Граматиково
Пардалка, баба Злата, М. Търново
Пардалов, дядо Манол, М. Търново
Паспаловчето, Желю, с. Паспалово
Пеев, Пройко, с. Звездец
Пеев, Стойчо Вълчев, с. Бръшлян
Пеев, Стойчо Панайотов, с. Звездец
Пепелимаров, Мильо, с. Дерекьово
Петканов, Никола Костантинов, с. Каваклия
Петков, Димитър, с. Бръшлян
Премянов, Атанас, с. Евренозово
Петров, Вълчо, с. Паспалово
Петров, Драган, с. Паспалово
Петров, Костадин, с. Паспалово
Петков, Тодор, М. Търново
Петкова, Тонка Георгиева, с. Крушевец
Попилиев, Димитър
поп Полихрон, Лозенград
Попдочев, Григор, Казанлък
Папйорданов, Йордан
Попкиров, Димитър
Попов, Васил, с. Велика
Попов, Димитър, с. Велика
Попов, Ефтим Ангелов, с. Бръшлян
Попов, Ефтим Костадинов, свещеник, с. Звездец
Попов, Иван, М. Търново
Попов, Яни, с. Кара хъдър
Потиров, Иван, с. Пирок
Примовски, Атанас
Пухов, Петко Тодоров, М.Търново

275
 

Равашола, Никола Атанасов
Раджепов, Димитър, с. Дерекьово
Разбойников, Атанас Спасов
Рази паша
Развигоров, Михаил
Райковица, Рада, с. Дерекьово
Райчев, Георги, М. Търново
Райчев, Димитър, М. Търново
Росен, Петко (Чорбаджийски)
Роянов, Войно Димов, М. Търново
Роянов, Стоян Димов, М. Търново
Роянова, Ирина, М. Търново
Роянова, Мария, М. Търново
дядо Русен, с. Бръшлян
Русенов, Вълчо, с. Бръшлян
Русенова, Фила, с. Бръшлян
Рударович, Яни Димов, Лозенград

Сабри бей
Саватев, дядо Стоян, с. Камилите
д-р Савов, Сава Димитров, София
Садък паша
Саракчиев, Панайот, Бунархисар
Сарафов, Борис
Саров, Георги Йоргакиев, свещеник, с. Паспалово
Сарова, Руса, с. Паспалово
Свинаров, Георги
Свинаров, фоти
Свирачов, Георги, с. Курията
Семерджиян, Бедрос, Пловдив
Серафим, сливенски митрополит
Сербезов, Киряк Василев, Чирпан
Сербезов, Продан Василев, Чирпан
Сербезов, Никола, с. Голямо Буково
Силянов, Христо
Синесий, владика в Одрин
Славейков, Пепжо Рачев
Стамов, Вълкан, с. Бяла вода
Стамов, Петър, Бургас
Станков, Димитър, с. Бръшлян
Станчев, Петър, с. Бяла вода
Соколов, Петър
Сотиров, Петко, с. Паспалово
Стамболиев, Иван Ст.
Старшията Христо
Стефанов, Димитър
Странджата, Петър
Страшимиров, Антон
Страшимиров, Димитър
Станишев, Христо
Станчев, Христо
Стоеви, братя Атанас и Стоян, с. Паспалово
Стойчев, Вълкан, М. Търново
Стойчев, Желязко, с. Бръшлян
Стойчева, Милка (Кобарелова), с. Дерекьово
Стоянов, Васил, псевдоним на Слави Мерджанов
Стоянов, Георги
Стоянов, Добри, свещеник
Стоянов, Калчо, Цариград
Стоянов, Пенко Калчев, Цариград
Стоянов, Мавер (Мерньо), М. Търново

Тамахкяров, Вълчо, с. Паспалово
Тамахкяров, Иван, с. Паспалово
Тамахкярова, Елка, с. Паспалово
Танев, Георги
Темелков, Алекси, Ени махле
Тенишев, Димитър, Лозенград
Тенишев, Коста, Лозенград
Тенишев, Стоян, Лозенград
Тенишева, Мария, Лозенград
Терзиев, Киро, с. Звездец
поп Тома, М. Търново
Тончев, Стоян, с. Бръшлян
Тончев, Тодор Стоянов, с. Бръшлян
Тодоров, Атанас, с. Коюво

276
 

Тодоров, Валю, с. Бръшлян
Тодоров, Георги, с. Мокрошово
Тодоров, Нико, с. Бръшлян
Тодорова, Русия, с. Курията
Тошев, Иван, Лозенград
Томов, Минчо
Томов, Тома, с. Граматиково
Топузов, Стоян Петров, М. Търново
Трандев, Тодор, с. Звездец
Тънков, Йовко, М. Търново
Тънков, Никола, М. Търново

Узунов, Киро Димитров, М. Търново
Узунов, Мильо Райков, с. Чеглаик

Фотев, Георги, Одрин
Фучеджиев, Дико

Хадживасилев, Асен
Хаджиев, Димитър, Бунар хисар
Хаджиилиев, Христо, с. Докозюк
Хазманова, Милка, с. Крушевец
Халачев, Димитър, М. Търново
Хараламбо, учител, Копривщица
Хулев, Жельо
Хънев, Георги Михов, с. Паспалово

Цончев, Иван, генерал

Чавдаров, Бойко
Чаява, Станка Василева, М. Търново
Чепов, Георги, М. Търново
Чернев, Георги
Читаков, Яни, Лозенград
Чорбаджи, Вълчо, с. Бръшлян
Чорбаджиев, Ефтим Василев, М. Търново
Чорелов, Димитър Панайотов, с. Бръшлян

Шандев, Христо
Шапкарев, Климент
Шаренков, Сава Георгиев, свещеник, М. Търново
Шаренков, Георги п. Савов, М. Търново
Шатев, Павел Пацев, Кратово
Шиваров, Пеньо Г., Чирпан
Шивачев, Стефан, М. Търново
Шивачева, Станка, М. Търново
Шимбалов, Димитър
Шишманов, Тодор, Пенека
Шопът, Найден
Шуптов, Ангел
Шукри паша

Щраус, Рихард
Щърбанов, Димитър Вълчев, с. Паспалово

Яворов, Пею К.
Янколова, Свобода Стоянова, Бургас
Янчев, Георги, с. Богадово
Янчев, К.
Янков, Димо Василев, М. Търново
Яловеца, Дико, с. Паспалово
Янев, Димитър
Яръмов, Стойчо, с. Дерекьово


[Previous] [Next]
[Back to Index]