Източнотракийският имуществен проблем

Проучвания, анализи, доказателства 1993–2007

 

Папани Козарова

 

 

Издателство "Петекстон", София 2007

 

 

 

Сборникът се издава със съдействието на Съюза на тракийските дружества в България

Сканиран от Георги Илиев

На избитите и изгнаниците от Източна Тракия

На участниците в борбите и войните за Източна Тракия

Съдържание

    Въведение  —  Диаграма на истината

 

1993 г.

    3. Има ли врата за надежда  —  4. Из дейността на комисията при Лозенградската и Одринската секции на Софийското тракийско дружество

 

1995 г.

    5. Правото на собственост е запазено на бежанците от Източна Тракия, които турците прогониха от родните им огнища през периода 5/18 октомври 1912 - 18 октомври 1925 г.  —  6. За българските имоти в Източна Тракия, отнети между 1912-1925 г.  —  7. 70 години Ангорски договор - коварно "узаконена" несправедливост

 

1996 г.

    8. Нашите надежди пред срещата Желев-Демирел  —  9. За Ангорския договор - актуално и юбилейно, факти, илюзии и перспективи

 

1997 г.

    10. Българо-турски международни дипломатически актове за българските имоти в Турция и отношението на двете държави към задълженията им по тях

 

1998 г.

    11. За бежанците на България, изселниците на Турция и Европейския съюз  —  12. Из дейността по проблема за българските имоти в Турция, осъществявана през периода 1944-1989 г.

 

1999 г.

    13. Памет и дълг към освобождението ни  —  14. Достойно отстояване на имуществените ни и финансови претенции към Република Турция в съответствие с истината и при зачитане на закона  —  15. Петиция. За решаване на българските имуществени и финансови претенции към Република Турция, свързани с нашите имоти в Турция  —  16. За книгата на проф. Иван Филчев "Тракийската организация в България", София, 1999 г.

 

2000 г.

    17. Бежанската участ на българите от Източна Тракия  —  18. За отношението към Източна Тракия в един сборник от фототипни публикации  —  19. Защита на истината за частните български имоти в Турция  —  20. Неправилното и вредно тълкуване на „Ангорския протокол" продължава  —  21. Относно неправилното тълкуване на чл. "Г" от Ангорските спогодби

 

2001 г.

    22. Книга в защита на българските интереси  —  23. Софийското тракийско дружество и българските имоти в Турция  —  24. Книга за България  —  25. Вечно прокудените  —  26. Защо няма решение на въпроса за частните български имоти, намиращи се в Турция. Усложнения и механизми за преодоляването им  —  27. Предложения по доклада от 2 април 2001 г.

 

 

2002 г.

    28. Ще получат ли бежанците от Източна Тракия имотите си  —  29. Обръщение от участниците във Втория редовен конгрес на Тракийския женски съюз  —  30. Източна Тракия - отнетото ни отечество

 

2003 г.

    31. Да действаме за Тракийската кауза  —  32. По повод статията на Божидар Димитров: „5 милиарда долара е дългът на Турция към България" (Право на отговор)  —  33. Опровержение, относно същата статия на Божидар Димитров  —  34. Какво да се прави?  —  35. Решение на Националния съвет на Тракийския женски съюз  —  36. Илинденско-Преображенското въстание в българо-турските отношения и дипломатически актове  —  37. Дългът към преображенци  —  38. Длъжник ли е държавата ни на българските изселници в Турция

 

2004 г.

    39. Истини, лъжи, спорове. Предюбилеен прочит на неприложените Ангорски клаузи

 

2005 г.

    40. Турция в ЕС само след изплащане на дълга но Ангорския договор  —  41. На прага на ЕС. Тракийският научен институт с лице или гръб към източнотракийския имуществен проблем  —  42. България в ЕС  —  43. Как да не сме толкова бедни у нас и най-бедните в Европа  —  44. Ангорските протоколи и бежанците (Юбилейна проверка)  —  45. За Ангорските протоколи с юбилейно внимание. Зелен семафор за истините. Скалпел за неистините и отстъпленията  —  46. Относно Тракийският геноцид. Право на отговор, свързан с публикацията "Тракийският геноцид", в. "АТАКА"  —  47. Източнотракийският имуществен проблем в дейността на политическия клуб "Тракия"  —  48. Относно Източно тракийският имуществен проблем на форума във Виена по повод публикацията „Днес Турция дължи над 10 милиарда долара дълг за заграбените имоти на източно-тракийските българи през 1913 г."

 

2006 г.

    49. Източнотракийският морален и имуществено-финансов проблем в проектираната "Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз"  —  50. Възражения срещу некоректни тълкувания на Ангорския протокол  —  51. Тракийският научен институт и източнотракийския имуществен проблем

 

2007 г.

    52. Европейският съюз и неизпълнените задължения на Турция

 

Приложения (1-11)

 

Послеслов

 

The problem of East Thrace's real estate property - Резюме на английски език

 

[Back to Main Page]