Низ ужаса на пламъците. Ехо от родовата памет

 

НИЗ УЖАСА НА ПЛАМЪЦИТЕ

ЕХО ОТ РОДОВАТА ПАМЕТ

 

София, 2010

Издателство МАКРО СТУДИО

 

Тази книга не би била възможна днес без родолюбивото съпричастие на:

 

Г-жа Костадинка Димитрова

Г-жа Божана Богданова

Г-н Ганчо Къделков

Община Казанлък

Музей „Искра”- Казанлък

 

© Автори: Никола З. Шумарев и др.

© Корица: Янко Николов

 

ISBN: 978-954-92593-1-5

 


 

 

НИЗ УЖАСА НА ПЛАМЪЦИТЕ

ЕХО ОТ РОДОВАТА ПАМЕТ

 

Тази книга се издава в памет на стотиците хиляди тракийски бежанци -изгнаници, прокудени от родните им места в Одринска Тракия през 1913 година. В памет на всички избити, изклани, насилени и разорени от Арда до Черно и Бяло море. Тази книга нека бъде жълъд посят, а дъба, който ще поникне от нея — да стори сянка на тяхната

Мъка и Памет!

 

Предлаганата книга е един малък сборник за Одринска Тракия — едно отечество между люлка и гроб, за родните места на предните ни, за тяхната мъка през трагичната 1913 година и в последвалото бежанство. Книгата е в духа на тракийския императив: „не забравяйте, но не отмъщавайте” и повелята на Коста Андреев:

 

„Да се мълчи за историческите права на бежанците от страх да не разсърдим някого е недостойно национално поведение. Няма да ни простят мъртвите. Няма да ни простят и живите. Днешните и утрешните.”

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

I. Романизирани спомени от разорението на тракийското село Булгаркьой

I.1. село БУЛГАРКЬОЙ . . . . . . . 8

I.2. НИЗ УЖАСА НА ПЛАМЪЦИТЕ

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . 10

 

ПЪРВА ЧАСТ

1. Освобождението . . . . . . . 13

2. Обратът . . . . . . . 19

 

ВТОРА ЧАСТ

1. Идат . . . . . . . 21

2. Турците дойдоха . . . . . . . 23

3. Словото на Енвер бей . . . . . . . 25

4. Огънят не щади . . . . . . . 27

5. В дюкяна на Дармадана . . . . . . . 31

 

ТРЕТА ЧАСТ

1. Първите бегълци . . . . . . . 41

2. Бягството на Кара-Папазовите . . . . . . . 46

3. Ярето . . . . . . . 49

4. Майката на Вера . . . . . . . 52

5. Смяна на скривалището . . . . . . . 58

6. Изгубиха се едни други . . . . . . . 66

 

ПАК В ГОРАТА

1. Нощно скитане . . . . . . . 78

2. Пленяване . . . . . . . 83

3. В плен . . . . . . . 89

4. Между гърците . . . . . . . 95

5. В Мала Азия . . . . . . . 100

 

II. Ехо от родовата памет

1. 3а град КЕШАН . . . . . . . 106

2. Божана за баба Божа . . . . . . . 107

3. с. Ейлягюню — Малгарска околия . . . . . . . 111

4. Село Търново - Одринско . . . . . . . 113

5. Преживяно . . . . . . . 116

6. Внучка съм на бежанци от Одринска Тракия . . . . . . . 118

7. За село ЕРМЕНИКЬОЙ . . . . . . . 121

8. За заселниците - тракийци в Казанлъшкия край . . . . . . . 122

9. За Знамето на Казанлъшката Тракийска Организация . . . . . . . 129

 

II.1. Тракия - песен не изпята, сълза неизплакана /стихотворения/

1. Обратни реки . . . . . . . 132

2. Тракийската Мадона . . . . . . . 133

3. Завет . . . . . . . 134

4. Из „Сказание за времето след нас” . . . . . . . 135

5. Я погледнете пчелата . . . . . . . 136

6. На Баба и на всички майки бежанки . . . . . . . 137

7. Душевността на тракийските българи . . . . . . . 139

 

II.2. За Тракия - едно отечество между люлка и гроб /снимки/ . . . . . . . 143

 

 


 

Никола З. ШУМАРЕВ

 

НИЗ УЖАСА НА ПЛАМЪЦИТЕ

ЕХО ОТ РОДОВАТА ПАМЕТ

 

Българска второ преработено и допълнено издание

 

Редактор: Данаил Парнаров

Корица: Янко Николов

Компютърен набор: Ганчо Къделков

Компютърен дизайн и библ. оформление: Славчо Илиев—Славун

 

Формат: 16/6084

Печатни коли: 10

ISBN: 978-954-92593-1-5

 

Издателство МАКРО СТУДИО

Предпечат: Красимира Макрова

Печат: „ДИМИ 99” ООД

София, 2010

 

[Back to Index]