Низ ужаса на пламъците. Ехо от родовата памет

 

Карти

 

 

Етнографична карта на Одринския Виляетъ (къмъ 1912 год.) отъ проф. Л. Милетичъ

 

 

Село Болгаркьой - 1913 година

 

Карта на разселването

 

Карта на Одринска Тракия, 2009 г.

 

[Back to Index]