Низ ужаса на пламъците. Ехо от родовата памет

 

Източници

 

1. Разбойников, Анастас и Спас Разбойников, Населението на Южна Тракия с оглед на народностните отношения в 1830, 1878, 1912 и 1920 година, София, 1999, с. 50, 73-75.

 

2. Тодев, Илия. Българското национално движение в Тракия 1800-1878, София 1994, с. 179.

 

3. Жечев, Николай. „Българска матица в Цариград”, Македонски преглед, г. XV, 1992, кн. 1, с. 60.

 

4. Милетичъ, Любомиръ. „Разорението на тракийските българи презъ 1913 година”, Българска Академия на Науките, София, Държавна Печатница, 1918, стр. 296.

 

5. „Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав”, Главно управление на архивите, 2006, стр. 832.

 

6. Милетичъ, Любомиръ. „Разорението на тракийските българи презъ 1913 година”, Българска Академия на Науките, София, Държавна Печатница, 1918, стр. 25-42.

 

[Previous]

[Back to Index]