Низ ужаса на пламъците

Ехо от родовата памет

 

Никола З. Шумарев и др.

 

София, 2010

Издателство МАКРО СТУДИО

 

Булгаркьой. Карта на разселванията

  

Съдържание

Карти

Корица..

I. НИЗ УЖАСА НА ПЛАМЪЦИТЕ. Романизирани спомени от разорението на тракийското село Булгаркьой

   - село Булгаркьой

   - Предговор  (Никола Шумарев, 1939 г.)    Данаил Парнаров

 

ПЪРВА ЧАСТ

   Освобождението  —  Обратът

 

ВТОРА ЧАСТ

   Идат  —  Турците дойдоха  —  Словото на Енвер бей  —  Огънят не щади  —  В дюкяна на Дармадана

 

ТРЕТА ЧАСТ

   Първите бегълци    Бягството на Кара-Папазовите    Ярето    Майката на Вера    Смяна на скривалището    Изгубиха се едни други

 

IV. ПАК В ГОРАТА

   Нощно скитане    Пленяване    В плен    Между гърците    В Мала Азия

 

II. Ехо от родовата памет

   1. 3а град Кешан

   2. Божана за баба Божа  (Божана П. Богданова, София)

   3. Село Ейлягюню/Еникешефли — Малгарска околия  (Анка Атанасова)

   4. Село Търново/Байрамли - Одринско  (Из спомените на Димитър Камбосев от книгата „ Село Търново - Одринско” от Димитър Туджаров)

   5. Преживяно  (Анка П. Личева, с. Павел, обл. В. Търново)

   6. Внучка съм на бежанци от Одринска Тракия  (Мария Ив. Лазарова, гр. Сливен)

   7. За село Ерменикьой  (Димитър Николов)

   8. За заселниците - тракийци в Казанлъшкия край  (Костадинка Димитрова, Казанлък)

   9. За Знамето на Казанлъшката Тракийска Организация

 

II. 1. Тракия - песен не изпята, сълза неизплакана  (стихотворения)

   1. Обратни реки  (Атанас Стоянов)

   2. Тракийската Мадона  (Никола Гигов)

   3. Завет  (Никола Гигов)

   4. Из „Сказание за времето след нас” (Ивайло Балабанов)

   5. Я погледнете пчелата  (Петко Петков)

   6. На Баба и на всички майки бежанки  (Паунка Славова)

   7. Душевността на тракийските българи  (Янка Ташева)

 

II.2. За Тракия - едно отечество между люлка и гроб  (снимки)

 

   Източници

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставена от Георги Илиев