Странджански народни песни

Из репертоара на Кера Панайотова Маджарова

 

Събрал и систематизирал Панайот Маджаров

Дешифрирал нотния текст Михаил Букурещлиев

 

(Издателство „Музика Нотна Печатница, София 1983)

 

Сканове в .pdf формат (10.1 Мб) от Георги Илиев

 

Съдържание

Галерия от сканове

Първи страници..

 

     За майка ми и за нейните песни  (П. Маджаров)

     За песните на Кера Маджарова  (М. Букурещлиев)

 

I. МИТИЧЕСКИ ПЕСНИ  [*]

1. Бяляли платна момите

2. Булгария свири, любе Златко ле

3. Грозданка дума бабим си

4. Да знаеш, мале, да знаеш

5. Замръкнала мома

6. Имала майка, имала

7. Любиле се двама млади лефтери

8. Мале ле, проводиха ме

9. Мандина майка ходеше

10. Пофали се буля с калина

11. Мари Станко, бяла Станко

12. Ой, Мар'я, Мар'я

13. Ой, слънце, слънце

14. Остана Станка сираче

15. Свети Гьорги сив конь язди

16. Свети Петър конь седлае

17. Седи Марийка в килийка

18. Сино, сино, сънен, буден, махмурен

19. Сино Стояне, Стояне

20. Скарале са се лелька и булка

21. Станка дарите ткаеше

22. Стояновата майчица

23. Ти като ляжиш, сино Дойне

24. Чула се врачка във Странджа

 

II. ОБРЕДНИ ПЕСНИ

       1. Коледни песни

25. Забляла е руда овца

26. Малка мома дори мете

27. Препаннала тевна мъгла

28. Събрале се сички светци

29. Стани, стани, стани нине

30. Нарицало

31. Пофали се добър юнак

32. Открала Руса, открала Руса

 

       2. Песни на Заговезни

33. Имал бе Диман чорбаджи

34. Луле ле бяло бачово

 

       3. Песни на филек

35. Гради се града, града голяма

36. Димо се болен разболя

37. Извити се, щеро, подсмяй му се

38. Изникнала е ябълка

39. Керо моме, Керо, мари

40. Никола дума майцим си

41. Мари върви, върви, калино Радо

42. Ойне Дойне, гиздава девойко

43. Синжир бяла Раде ле, Раде ле

44. Стано ле, мари, хубава

45. Станче ле, мари, хубава

46. Тодор е влягнал във въжето

47. Жирав'я вие бурав'я

48. Ябълко, златна ябълко

49. Турил бе Тодор да багри

50. Желю се болен разболя

 

       4. Великденски песни

51. Градила мома, либе ле

52. Ерино, Еринчице ле

53. Ерино, сянка дебела

54. Заспала бяла Дафинка

55. Илчо събира, тръгнова

56. Мари Марийко, либе ле

57. Мари Радо, бяла Радо

58. Недялю, Недялю

59. Пена на врата стояше

60. Руса мома росен брала

61. Слънцето трепти да зайде

62. Слънцето трепера

63. Сред гората зелена морава

64. Съди Рада, Радо ле

65. Чуряшко ле, вишничко ле

 

       5. Панагирски песни

66. Дона на врата стояше

67. Петко си конет седлае

68. Радо ле, мари, хубава

69. Сгадале са се, сгадале

70. Яно, Янгелино

71. Димчо в Димкине отиде

72. Любиле са се, любиле

73. Наню, отгоре свървеше

74. Събрале са се събрале

 

III. БИТОВИ ПЕСНИ

       1. Любовни песни

 

75. Бре Никола, бре гидию

 76. Сино Стояне, Стояне

 77. Бял вятер духа

 78. Бур'янкина майчица

 79. Вчера бях орал, Добро ле

 80. Вълкана пере на врисет

 81. Гано, мари, Димова

 82 Гледай ме, гледай, мом'яче

 83. Любиле са се, любиле

 84. Гьорги ле, любе ле

 85. Гьоргюва майка седяше

 86. Гьорги се покалугери

 87. Двя дяца межа викале

 88. Де се е чуло, видяло

 89. Де дойде, Янко, де дойде

 90. Снощи ходих покрай гувяньнята

 91. Димкя за ода ходеше

 92. Добро ле, мари хубава

 93. Доне ле, мари, хубава

 94. Дойне, Дойне, назлън Дойне

 95. Дошъл е, мале, дошъл е, мари

 96. Дафинче, любе Дафинче

 97. Едрю събира, тръгнува

 98. Загинало, мамо

 99. Хей, девойче младо

100. Заградил е Кир Николчо

101. Зареках се, мале, закърнах се

102. Заспала Стана

103. Инан на Ганка думаше

104. Иван Калинки думаше

105. Мари, Радо, бяла Радо

106. Керачко, Керачко

107. Кир'ю на Кера намигна

108. Китни се, китни, Нине ле

109. Кости конет чеше, Нано бе

110. Вида болна ляжи

111. Кротко тропкай, младо юначе

112. Любил Никола Димяна

113. Лале ле, мари, хубава

114. Мандо ле, чашка сребърна

115. Мари, мойто любе още ерген ходи

116. Мома вино туряше

117. Марулче, Марулче

118. Златкина майка ходеше

119. Мръкна се вечер

120. Никола дума Тодорки

121. Очи, църни очи

122. Ой мале, мале, ти стара мале

123. Отишъл съм тука долу

124. Поди, поди, мале

125. Пофали се терзи Вълко

126. Пофалиле се заберци

127. Рада в градина седяше

128. Рада в градина седяше

129. Разбулял се е млад Милен

130. Свакице Донко, свакице

131. Каля праснакат варяше

132. Стано ле, желеп Гьоргьова

133. Сино Стояне, Стояне

134. Скарале са се Гина и Дена

135. Енно лудо младо

136. Скарале са се двя делийчета

137. Скарале са се до двя моми хубави

138. Слънце зайде, руса панна

139. Сноща ходих на кладенче

140. Стамаг на Донка думаше

141. Стамо на столът седяше

142. Станко ле, урумбеглийко

143. Стано, Станчице ле

144. Станчето, мале, Станчето

145. Станче ле дудум, Станче ле

146. Стига го вика Ивана

147. Стоян събира, трьгнова

148. Садила Неда

149. Сънь ме лони

150. Събрале се, Дойне ле

151. Събра ле са се, събрале

152. Ходия, ходил левент Тодор

153. Хрискюте Нини думаше

154. Шу съм ергенче, мамо, походил

155. Одолу, мале, идяха

156. Ходи, ходи, любе ле

157. Шу съм ергенче походил, жанъм

158. Я сноща минах, козум Еленко ле

159. Я сноща, мале, отидах

160. Янко майцим си думаше

161. Еленко, Москов Янова

162. Мете мома дорове

163. Я сноща ходих назлън

 

       2. Сватбарски песни

164. Гюра одоло идяше

165. Девер снаха одеше

166. Дено, мари, играле са

167. Мале, стара мале

168. Дякът за сватба заготви

169. Златко ле, златна ябълко

170. Калесал Първан

171. Койчо колата впрягаше

172. Колко са, мале, колко са

173. Милево за сватба загони

174. Петко ва Вида думаше

175. Стоян събира, тръгнова

176. Мандо ле, говедаркина

 

       3. Семейни песни

177. Булко Еринко, Еринко

178. Горкото, мале, Еринче

179. Горкият мале, млад Стоян

180. Грозю майка си кълняше

181. Гьорги дугенет затори

182. Даскал у Яна отиде

183. Драганко, ня додяле ти

184. Илчова кака на Илча

185. Комня на Станка думаше

186. Мале ле, прясмяха ми се

187. Мале ле, янатема те

188. Манушко, гюзел Манушко

189. Еленко, милна мамина

190. Величко, млада вдовице

191. Момче арнаутче

192. Булко Калудко, Калудко

193. Милке ле, керик кадънко

194. Мари Радо, бяла Радо

195. Мари Мандо, Манде де

196. Остана Вълчо сираче

197. Петър Маргирки думаше

198. Попе ле, папа Тодоре

199. Работи, Фило, работи, Фило ле

200. Седи Еринка, та плаче

201. Слънчице милно мамино

202. Сноща ми Стоян престигна

203. Станка за ода ходяше

204. Спаньното книга изписа

205. Станка вятерет кълняше

206. Събрале са се, събрале

207. Калица да си разделят

208. Сама мома престанала

209. Заръчала Яна

210. Тонка се болна разболя

211. Чуле, мале ле, разбрале

212. Чуле, мале ле, разбрале

213. Що си къхърна, Настя бе

214. Я бързай, бързай, гимийко

215. Владика дошла в селото

216. Брала Кера межа

217. Вълко на Бърза думаше

218. Пяйте си, пяйте, пиленца

219. Стефан Дальлянки думаше

 

       4. Земеделски песни

220. Нанко, бяла Нанко

221. Де пиле пяе, Янке ле

222. Бързай, Радо ле, да женем

223. Остана Колю сираче

224. Посъбрал войвода

225. Тодорка дума таткум си

226. Товарил Стоян

 

       5. Овчарски песни

227. Загърмя, затрящя

228. Залюбила е Марийка

229. Сгадале са се, сгадале

230. Костадин болен ляжаше

231. Маро, Марулчице

232. Облъкат дойде, Радо ле

233. Разбуляла се Калинка

234. Стоян за сватба заготви

235. Стоян Петкан думаше

 

       6. Занаятчийски песни

236. Дунаве, ярдъм Дунаве

237. Жеко събира, тръгнова

238. Сгадале са се

239. Кера за ода ходеше

240. Димо се Шишков убива

241. Дойнината майка

242. Мене ми бе драго, Стано

243. Сгадале са се пирожене и дерекьовци

244. Скарале са се пирожене и дерекьовци

245. Станче ле, мари, хубава

246. Тодоре, Тодор чорбажи

247. Хранила майка, гледала

248. Ше пода, мале

249. Юбцених се, мале ле

250. Я ми бе драго, мале ле

 

IV. ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ

       1. Песни за робството

251. А бре Димо, дели Димо

252. Ангелина платна бяли

253. Атанас тръгна от конак

254. Бойкя хоро оди

255. Булко Катеринко

256. Бърза хорото одеше

257. Вида е рано ранила

258. Гано щеро, Гано

259. Гледайте, очи

260. Горо ле, горо зелена

261. Гьорги майцим си думаше

262. Гюргинка платно бяляше

263. Гьорги Тодори думаше

264. Донкина майка ходяше

265. Драгано, Драганко

266. Заял се Стоян, запил се

267. Искала Янкя да поде

268. Караш ме, мале

269. Коню, врана коню

270. Мари, Маринко, Маринко

271. Моме Драгано, Драгано

272. Мари, Нино, ханъм Нино

273. Мари, Маро, ялтън Маро

274. Бре, Яничарю

275. Прочул се Найден учител

276. Никола глава пияна

277. Научило се турчете

278. Ой те тебе, Гира, малка моме

279. Ой, Нанко, Нанко, бяла българко

280. Постъкни, мале, огънет

281. Радето са го канеле

282. Сам си се Колю пофали

283. Сеннала е Яна

284. Слънцето трепти, захода

285. Стоян Калинки думаше

286. Стояне, труцки сеизин

287. Ти ли бе, Сталю чорбажи

288. Тойне ле, Димитро

289. Тръгнала е Яна

290. Тръгнала мома Добринка

291. Углавила се Тодора

292. Удало иде пашата

293. Щеро Юрданко

294. Яръмът Димо седяше

 

       2. Хайдушки и комитски песни

295. Ангел и Керка седяха

296. Българе глава дигнале

297. Войводо, налят войводо

298. Вълкановата майчица

299. Горо, тевна горо

300. Разболял ми се млад Стоян

301. Горките бяли българе

302. Горките граматичене

303. Годино църна, та грозна

304. Гьорги ле, хайдутине ле

305. Гюргакювата майчица

306. Добър ти вечер, Станче ле

307. Заръчал Стоян

308. Заделила се малка четица

309. Златка у баба си отиде

310. Кирю и Тодор седяха

311. Мандина баба седяше

312. Нарамил Стоян, хайдушка мушка

313. Настасе, Настас чорбаджи

314. Моето любе

315. Я викни, Славко, та запяй

316. Я сноща, мале, отидах

317. Пею в дугенет седяше

318. Потеря се сбира

319. Прочул се, мале, млад Стоян

320. Радо ле, Маврувице ле

321. Седи Тодора в градина

322. Сино Стояне, Стояне

323. Сестро Дальлянко, Дальлянко

324. Стратиювата майчица

325. Събрал бе Гъльо войвода

326. Турчин пряс гора вървяше

327. Ходила Янка хайдутка

328. Църняй горо, църняй сестро

329. Чу ле, мале ле, разбра ле

330. Шу глас се чуе

 

       3. Песни за войните

331. Годино църна, та грозна

332. Пуста се вуйна обяви

333. Димно, моме, Димно

334. Думат ми, мале, хората

335. Съньо невернико

336. Събирам, Станче, тръгновам

337. Пуста се уйна обяви

338. Стори ме, боже, прястори

339. Колю на столът седяше

340. Оде се даде, зададе

341. Духни, вятре

 

       4. Детски песни

342. Бързай, бързай, булю ле

343. Госке ни дошле, Радо мари

344. Дикова майка ходяше

345. Жанъм, бате Койчо

346. У Стая кин е госке дошле

347. Я снощ, мале, отидах

 

   Речник на чуждите и излезлите от употреба думи, срещащи се в сборника

 

 

*. Забележка: Според странджанската класификация народните песни се делят на пясни на хоро и пясни на субакь. Пясните на субакь” включват в себе си бавните песни, изпълнявани на седянка, на трапеза, на жътва и други.

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставено от Георги Илиев.