Престѫпното Безумие и Анкетата по Него. Факти и Документи

Иванъ Евстатиевъ Гешовъ

 

Престѫпното Безумие и Анкетата по Него. Факти и Документи

 

Иванъ Евстатиевъ Гешовъ

 

Издание на Централното Бюро на Народната Партия

 Печатница на Народ. Осиг. Д-во „Балканъ“.

София 1914

 

 


 

 

Карта. Граници на: Сегашна България, Лондонска България, Св. Стефанска България (Съставилъ Н. Данковъ)

 


 

Съдържание

 

Прѣдговоръ 2

 

Прѣстѫпното Безумие и Анкетата по него 3

1. Договорътъ съ съюзницитѣ и подготовката на войната съ Турция 9

2. Опитътъ за сключване миръ 31

3. Скъсването на прѣговоритѣ и подновяването на военнитѣ дѣйствия 43

4. Спорътъ съ Ромѫния 60

5. Документи и факти 67

6. Басни и бръщолевения 90

7. Моята оставка и критики около нея и подиръ нея 101

8. Заключение 116

 

Годината 1913 у насъ 125

Българскитѣ Биконсфилдовци 138

Годишнината на 16 юни 143

 

Цѣна 50 стот.

 

[Back to Index]