Заточението. Ранни и по-късни спомени на един тракиец
Хараламби Етакчиев

ХАРАЛАМБИ ЕТАКЧИЕВ

ЗАТОЧЕНИЕТО. Ранни и по-късни спомени на един тракиец

ИК „Коралов и сие”, София 2004

„Дъжд мие,
трева крие.”
Виктор Юго
В памет на жертвите при обезбългаряването на Беломорска Тракия през 1923/1925 година като заточеници по островите, интернирани и изселвани насила от родните им села и градове.

В памет на 160-годишнината от рождението на Капитан Петко войвода.

И по повод 90 години от рождението ми.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ КИТНА ТРАКИЯ!

 X. Етакчиев

20 август 2004 г.
СофияИзказвам гореща благодарност на господата:
Никола ХЪРСЕВ от с. Дервент,
Димитър МОРЕВ от с. Доганхисар,
Стоян ПЕХЛИВАНОВ,
Васил ЖЕЛЯЗОВ и
Маргарит МАРГАРИТОВ,
живеещи в град Пловдив,
на д-р Браян ДЖАМБАЗОВ от с. Дервент,
живеещ в град Хасково,
на Съюза на тракийските дружества
в България, с чиято помощ
бе издаден скромния ми труд;
на председателя на Съюза на тракийските
дружества г-н Константин Карамитрев
и на председателя на ветераните от клуб
„Тракия” в град София, г-н Васил Найденов.

Авторът

© Хараламби Недялков Етакчиев, автор
© Издателска къща „Коралов и сие”

ISBN 954-9742-11-3


СЪДЪРЖАНИЕ

Накратко за автора . . . . . . . . . . . . 7
Приказен кът от Беломорска Тракия . . . . . . . . . . . . 9
Село Дервент . . . . . . . . . . . . 15
Една забравена легенда . . . . . . . . . . . . 18
Яна . . . . . . . . . . . . 20
Смъртта на Карабелята . . . . . . . . . . . . 28
Пещерата на прилепите . . . . . . . . . . . . 32
Детство . . . . . . . . . . . . 40
Заточението . . . . . . . . . . . . 49
Още един спомен за Яна . . . . . . . . . . . . 58
Завръщане . . . . . . . . . . . . 59
Обезбългаряването на Беломорска Тракия . . . . . . . . . . . . 64
В България . . . . . . . . . . . . 68
Отново в родния край . . . . . . . . . . . . 80
Впечатление от Света гора . . . . . . . . . . . . 91

95
 

Хараламби Недялков Етакчиев

ЗАТОЧЕНИЕТО
Ранни и по-късни спомени на един тракиец

БЪЛГАРСКА
Първо издание
Редактор Елена Методиева
Предпечатна подготовка Окто
Издателска къща „Коралов и сие” ООД
Печат: „Звездан” – София


[Back]