Заточението. Ранни и по-късни спомени на един тракиец
Хараламби Етакчиев
 
2. СЕЛО ДЕРВЕНТ
 

Селото съществува от около 300 години по данни на Станимир Попов. То е разположено в полите на връх Голака, в три махали. През средата му, както вече споменах, минава старият римски път „Виа Игнация” с две запазени кули на древна крепост. В селото са построени две църкви, едно училище, един параклис, също и сградата на общината.

Едната от църквите - „Св. Георги” - е кацнала на стръмния бряг на река Пески дере, заградена с висок зид, за да не завижда турската власт. В нейния двор през ранна пролет цъфтяха минзухари. Самата църква не е висока, но е построена на осем колони. Над входната й врата е зазидана кръгла плоча от гранит със следния надпис:

1800 година
майстор
Петко

Издялан е с разкривени букви, от което се вижда, че каменоделецът е бил слабограмотен. Сега тази плоча не съществува. (След изселването ни през 1925 година съм ходил в селото четири пъти.)

Втората църква - „Св. Хараламби” - е построена през 1860 година. Тя е голяма, истинска катедрала, с красива висока камбанария с не по-малко от три камбани, едната пробита от куршум. При биенето на камбаните се чуваше мелодия.

Днес църквата е ремонтирана и има приятен външен вид. Фоайето й, което нямаше външна сте-

15

Църквата „Св. Хараламби” в оригинален вид, построена през 1860 година.
Църквата „Св. Хараламби” в оригинален вид, построена през 1860 година. Отдясно на ляво: Христо Узунов, Датко Караниколов, Кюрченит и Органджиев, снимани през 1923 г.
 

на, вече е от вътрешната част на сградата. Точно на един метър от дясната страна на вратата, която беше външна, на височина от един метър е жи-

16

Ремонтираната църква „Св. Хараламби”
Ремонтираната църква „Св. Хараламби”
 

Гръцки събор пред църквата и училището - тези български светини - на площада на с. Дервент, 1978 г.
Гръцки събор пред църквата и училището - тези български светини - на площада на с. Дервент, 1978 г.

17

ден камък, на който пише 1860 година. Сега това фоайе е измазано и боядисано и камъкът не се вижда. Вътрешността на църквата не е променена, а само външността й.

Останало е да съществува и женското отделение на втория етаж, преградено с добре преплетени летви.

По мое време богослужението се провеждаше в „Св. Хараламби”. В „Св. Георги” се извършваше богослужение само на Гергьовден.


[Previous] [Next]
[Back to Index]