Заточението. Ранни и по-късни спомени на един тракиец
Хараламби Етакчиев
 
Хараламби Недялков Етакчиев
ХАРАЛАМБИ НЕДЯЛКОВ ЕТАКЧИЕВ

НАКРАТКО ЗА АВТОРА
 

Хараламби Недялков Етакчиев е роден на 12 декември 1914 година в с. Дервент, разположено в полите на южните склонове на Родопите, на 9 км от брега на Бяло море и красивия град Дедеагач.

Още като малък, като овчарче, той опознава добре и обиква своя роден край и затова с такава любов описва красотата на Беломорска Тракия. После с тъга и покруса се разделя с нея и се заселва в България. Но част от сърцето му остава завинаги в онези земи и не се примирява, докато един ден не донася в Тракийската организация вестта, че гръцките власти в селото на Капитан Петко войвода, село Доганхисар, не възразяват да опознаят потомците му и да организират заедно с тях честване на този голям българо-гръцки герой.

Хараламби Етакчиев е очевидец и присъства на всички събития, които описва в книгата си. За каузата, за делото на тракийците работи според възможностите си още от своите юношески години. И като делегат на конгреса на Тракийския младежки съюз, състоял се в Асеновград през 1932 година. И като член на тракийската левица. И като съосновател на ту-

7

ристическата секция в Тракийската организация, и като организатор на похода из Родопите „По стъпките на Капитан Петко войвода”... Всъщност, той цели 25 години е негов председател. Член е също така и на българската тракийска делегация, която преговаря в Гърция за честванията на Капитан Петко войвода.

Но може би най-ценното у Етакчиев е това, че живее със съзнанието, че всички случили се събития, на които е богат неговият живот, не бива да потънат в забвение, а да останат за поколенията и затова написва тази малка книжка.

Завидно историческо и родолюбиво чувство!
 

От издателството


[Next]
[Back to Index]