Заточението. Ранни и по-късни спомени на един тракиец
Хараламби Етакчиев
 
НАСИЛИЕ

П. П.
 

Ще разкажа за една трагедии разиграла се в Тополовград.

При тракийската оргаизация бе създадяла полулегална организация - Комитет за свободата на Тракия (КСТ) с цел да защитава интересите на бежанците от Тракия, да им помага при оземляването и т.п.

Но този Комитет се изроди. Вместо да им защитава интересите, той започва да ги тероризира.

За началник по тракийска линия на КСТ бе назначен в гр. Харманли Димитър Токмаков. Тополовград бе в Харманлийски район.

Димитър Токмаков с 2-ма негови подчинени е идвал в Тополовград няколко пъти, да иска облигации от бежански заем от тракийците.

От тези облигации, които събираше той получаваше 10 %.

Този, който отказваше да даде облигации биваше бит, пребит и даже убит. По негова команда бяха убити следните лица на 29 април 1930 г.: Янко Тодоров и Костадин Кратунков.

Независимо, че Кратунков не притежаваше облигации, той е от Източна Тракия, но е комунист, а Токмаков е върл антикомунист и това е в програмата на КСТ.

Както Димитър Табаков, убиец на войвдата Митрю Карабелята, така Димитър Токмаков са родени от село Еникьой, Дедеагачко.


[Previous]
[Back to Index]