Съюз на Тракийските Културно-Просветни Д-ва

Тракийски Научен Институт

 

Каледжидере.

Историко-географско, демографско, стопанско и културно изследване

 

Георги Стойчев Згрипаров

 

Издателство на Отечествения Фронт

София — 1969

 

  

   Благодарност

1. (Разположение). Поминък
2. Разрушаване на старите производствени отношения. Обичаи и традиции. Каледжидеренска свадба в Асеновград. Народна медицина
3. Разбойнически нападения. Борба за отстояване на българската националност
4. Борба с произвола. Управление, правен ред, съд и съдебни традиции
5. Петко Радев
6. Тракия след освобождението на българия. Вълчо Георгиев
7. Войните и последиците от тях за Тракия. Бежанци
8. Имена на местности в околността на с. Каледжидере. Характерни имена. Прякори
9. Каледжидеренци служили в турската армия — 1909 г. Каледжидеренци, незаконно мобилизирани и служили в гръцката армия през 1920 и 1924 г.
 

[Back to Main Page]