Каледжидере

Георги Згрипаров

 

8.

 

Имена на местности в околността на с. Каледжидере

Характерни имена в Каледжидере

Прякори в Каледжидере

 

ИМЕНА НА МЕСТНОСТИ В ОКОЛНОСТТА НА с. КАЛЕДЖИДЕРЕ

 

 

Змийски дупки, Канюво гнездо, Илюв агъл, Гужукът Пирен, Солаков камен, Агунските вирове, Салукая, Асърът, Индере, Илинденът, Арапчовите паяме, Диров вир, Козикя,

 

91

 

 

Семерджуват агъл, Тарфалийца, Емишов агъл, Капана, Гърбова чука, Гяур търла, Петмез топрак, Пролетникът, Мечкини дупки, Проваленият камен, Божова кория, Сармашик, Чукекя Армачук, Папаз търла, Младена, Гюялядере, Койдере, Сазлъка, Узенкуш, Устунлука, Тъпаня, Гьозтепе, Меките куви, Янкина лъка, Кавакдере, Чотурово дере, Стамболова чука, Елдермени, Кишкови бахчи, Трите гръма, Караниколова чешма, Шилянгов азмак, Калинчрви ниви, Невястата, Карабунар, Чукурето, Теренът, Язлата, Гаргово дере, Маламарца, Кърмилото, Райчовица, Георгювичина поляна, Чаталка (там е манастира „Света Богородица"). Свитският камен, Лъките, Иванов вир, Чирковите карачи, Стамови зеленики.

 

 

ХАРАКТЕРНИ ИМЕНА В КАЛЕДЖИДЕРЕ

 

Женски: Вълкя, Кера, Груда, Стойкя, Недялка, Добра, Комня, Зефира, Наста, Мата, Катерина, Разсуда, Рада, Тодора, Артина, Ирина, Ника, Керана, Злата, Каля, Мара, Неда, Небесна, Бянка, Дяка, Понуда.

 

Мъжки: Батурин, Вълчо, Вълко, Дяко, Запрян, Стойко, Тойчо, Симо, Зафир, Андрея, Нико, Шенко, Канчо.

 

 

ПРЯКОРИ В КАЛЕДЖИДЕРЕ

 

Хаджиев

Пехливанов

Янаджиев

Терзиев

Коемджиев

Берберов

Ракшиев

Попов

Тонев

Велев

Деличобанов

Чобанчев

Табаков

Деведжиев

Грънчаров

Чавдаров

Палазов

Деребекчиев

Кашаваров

Кроснов

Пухнов

Тютюлев

Сюлемезов

Гожагьозов

Згрипаров

Шионгаров

Брусалиев

Гужаманов

Ситнов

Бубаранов

Гарипов

Ширков

Кочалиев

Даргънов

 

92

 

 

Семерджиев

Клайджиев

Въкарджиев

Датков

Бахчеджиев

Каратопчиев

Налбантов

Карапачов

Папазов

Калбуров

Стоингордик

Тюлятя

Джаджев

Татирекев

Афионов

Кормидев

Гамунев

Мушев

Ахпапа

Кашничка

Бугюрджов

Къркалиев

Стамболиев

Делифишенков

Кънлиев

Гоников

Габузов

Гърчов

Татарчев

Кестме

Дъгов

Тумбев

Ибришимов

Купуков

Ванов

Ергеледжиев

Шелингозов

Ямалиев

Пашалиев

Камъшев

Драндев

Ешпеков

Цинигеров

Харамиев

Бураждиев

Парламов

Дудаджиев

Кекюв

Узунов

Шекеримов

Герджиков

Сурталов

Пършев

Коколоков

Зотата

Горкпаша

Дъгалиев

Каката

Вартенката

Кисмов

Лапардозов

Ахрянов

Тиганчев

Дуганчев

Зартата

Королуков

Костянков

Шиленгозов

Караманов

Келмитрев

Гъзовци

Папучеви

Саралийка

Ребрев

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]