Лятна носия от селата Урумче и Чатал тепе

 

Необикновената история на малоазийските българи

 

Димитър Шишманов

 

 

(II издание, "Пони" София, 2001 г.)

 

Мъжка носия от с. Мандър

 

Димитър Шишманов

Благодарности на сина ми Георги Димитров Шишманов и снаха ми Патрисия Афлен-Шишманова - Париж, които ме подкрепиха за издаването на тази книга

Съдържание

Галерия

Корица..

           Предговор към второто издание

           Необикновена книга за необикновени хора  (Костадин Карамитрев)

 

  1. "Ние сме българе, ние сме българе"

  2. Българи в Мала Азия през Средновековието

  3. Еничари и други ислямизирани и потурчени българи в Мала Азия

  4. Заточеници

  5. Гурбетчии

  6. Къз-дервент - най-известното на европейците българско село в Мала Азия

  7. Един малък български свят в Мала Азия

  8. Кога, откъде и защо са дошли българите в този край на Мала Азия

  9. Българските села в Северозападен Анадол

Коджа бунар  —  Мандър  —  Гьобел  —  Аладжа баир  —  Тьойбелен  —  Ташкеси (Ташкесен)  —  Ново село (Йеникьой, Къзълджилар)  —  Сьоют  —  Хаджи Паункьой  —  Киллик  —  Чалтик  —  Кубаш  —  Юрен  —  Читак

10. Българските села в района на Чанаккале в околиите Лапсеки и Бига

Урумче  —  Чатал тепе  —  Ново село (Чифлик)  —  Стенгелкьой  —  Маната  —  Симавла  —  Байрамич

11. Българи в градовете на Мала Азия

Измир (Смирна)  —  Гьонен  —  Балъкесир  —  Бандърма  —  Бурса  —  Кемер  —  Ескишехир  —  Ердек

12. Поминък и бит

13. Духовен живот и словесна култура

14. Езикът на малоазийските българи

15. Училища и учители

16. Константин Фотинов - първи български учител в Мала Азия и основоположник на българската журналистика и печат

17. Българското училище в с. Мандър и учителят Неделчо Павлов Орешков

18. Българското училище в с. Коджа бунар и учителят Тодор Доросиев

19. Българските учители в Коджа бунар и Мандър

20. Честване на 24 май в Мала Азия

21. Черкви, свещеници, църковни борби

22. Изселване на малоазийските българи

23. Бягства на малоазийските българи от турската армия

24. Оставането на българи в Мала Азия станало невъзможно

25. Принудителното изселване на малоазийските българи през 1914 г.

26. Насилия и убийства при изселването

27. Участта на завърналите се в Мала Азия през 1919-1922 г.

28. Малоазийските българи - бежанци в Западна Тракия и в България

29. Второто бежанство на малоазийските българи

30. Изоставените в Мала Азия български имоти и Ангорският договор

31. Събори и срещи на родолюбието и доброто съседство

 

[Back to Main Page]


      Любезно предоставено от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари: e-mail: gogoiline@yahoo.com