Спомени за Башклисе
 
ПРЕДИСЛОВИЕ
 

През 2001 година се навършиха 70 години от основаването на Фонд "БАШ КЛИСЕ", който в последствие е преименуван на фондация.

Седемдесетгодишнината и желанието да съхраним написаното за родния край на нашите деди, е повод за издаването на този сборник. Основен материал в него е ръкописът на Симеон Лазаров, писан през 50-те години на 20-ти век и съхранен от неговия син Людмил Лазаров.

Включени са и други автентични материали, издирени от периодичния печат и книги, които разказват за злощастната съдба на християнското население в Западна Тракия.

Съставителите на сборника благодарят на всички, които предоставиха снимки и спомени за Баш клисе, където са корените на поколения свиленградчани и хора, живеещи в други региони на България.

5
 


[Next]
[Back to Index]