Спомени за Башклисе
 
Иван Димитров Станков
8. Иван Димитров Станков
(14.08.1909 - 29.10.1999 г.)
 

Иван Станков е роден на 14.08.1909 г. в с. Баш-Клисе - Димотишко, в бедно земеделско семейство. Има първоначално образование, но непрекъснато се самообразоваше благодарение на голямата любов към книгите, които четеше с интерес. Обичаше земята и с честен земеделски труд изхранваше семейството си и в онези бедни години успя да даде висше образование на децата си - зъболекар и инженер.

Бе прекрасен съпруг и всеотдаен баща, даваш всичко от себе си за тях. На него винаги можеше да се разчита. Изпълняваше навреме, точно и до край поставените си задачи. Винаги обективен, взискателен, с високо чувство за отговорност, съзнание, дисциплина и непримирим към нередностите. Не обичаше лъжата,

73

подлостта, измамата и несправедливостта. Бе прям, откровен и етичен спрямо хората, живееше с техните болки и радости.

Като истински тракиец (с голямо "Т") той се отдаваше изцяло, като се включваше в организационни и колективни решения и съдействаше за осъществяването им.

От 1952 г. до 1994 г. бе председател на организация "Фонд "Баш-Клисе", през който период доказа делови и организационни качества, като даваше идеи, анализираше проблемите задълбочено и съдействаше за решенията им, като преценките му бяха добре обмислени и аргументирани. През тези години той държеше организацията да се стабилизира, да запази своя дух, да се грижи и за членовете си, като подпомага изпадналите в нужда. Но най-голямата му мечта, макар и в доста напреднала възраст, бе и се бореше да види реституирани всички имоти на "Фонд "Баш-Клисе".

Направи всичко възможно, като писа до всички инстанции и министерства, от които зависеше, като даваше аргументи за справедливостта на исканията. Но живота му не стигна да я осъществи и той знаеше, за това съветваше младите членове да продължават да настояват за реализирането на тази справедливост.


[Previous] [Next]
[Back to Index]