Спомени за Башклисе
 
9. "... За пропаганда, благотворителност и култура"
 

През 1931 година прокудени от родното си място българи основават в Свиленград фонда "БАШ КЛИСЕ" - за пропаганда, благотворителност и култура. Той си поставя за цел да подпомага, пропагандира в страната и чужбина каузата на поробена Тракия, да защитава интересите на тракийци, да подпомага бедни, болни, вдовици и сираци, всички родом от с. Баш-Клисе или техни наследници. Средствата на фонда се състоят от 2 563 500 лв облигации от българския бежански заем и 210 515 лв в брой, всички добити от ликвидацията на селския чифлик "Топчиолу" в с. Баш-Клисе, Димотишка околия.

През 1947 година Уставът на Фонда е преутвърден от Министъра на вътрешните работи. През 1951 година, в съгласие с изменението на закона за дружествата и фондовете уставът претърпява изменение и фондът се превръща в културно-просветно дружество "Баш-Клисе". През 1958 и 1957 година са купени две сгради в Свиленград за нуждите на дружеството. През 1964 година дружество "Баш-Клисе" се слива с дружество "Тракия" - Свиленград. Със средства на фонд "Баш-Клисе" е закупена сградата на Тракийския дом в София. Ето какво пише "Известия на Тракийския научен институт", кн. 2 от 1970 г.: "Бежанците от Баш-Клисе, в сравнение с другите, са най-малко пръснати - заселени са главно в Свиленград и Свиленградските села, малко в Пловдив и др. Бежанците декларираха обществените имоти на селото колективно и основаха Фонд "БАШКЛИСЕ", от който в последствие бяха закупени Тракийския дом в София и Дома в Свиленград, които се използват за клубни помещения".

75

В момента обаче плочата, на която е пишело, че Фонд "БАШКЛИСЕ" е закупил сградата в София, е премахната. Дали не се цели да се изтрие една истина от историята! Липсва отговор и на въпроса къде са облигациите от 2 500 000 лв, които са били оставени в Централното ръководство на Съюза на Тракийските дружества в България и не са върнати на истинските им собственици - членовете на Фондация "БАШКЛИСЕ". Фондацията е изпращала многократно жалби до Централното ръководство, но до сега въпросът не е разрешен. Въпрос, на който потомците търсят отговор.

Фондът е пререгистриран като фондация през 1994 година, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Днес ръководството на Фондацията е в следния състав:

Председател: Ирина Симеонова
Протоколист: Клара Методиева
Членове:
   Кръстю Манолов
   Атанас Войнов
   Величка Александрова
   Пенка Недева
   Ангел Иванов


[Previous]
[Back to Index]