Бежещим през годините
Родопски сладкодумци
 

Съставител Петко Величков
Художник Борис Димовски
Редактор Владимир Арденски

Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1976

 

Съдържание
Карикатурите на Борис Димовски
Корица..
        Живото народно слово  (Николай Хайтов)

  1. Жив човек... от Емен  (разказал Е. Сакалицки, записал Н. Хайтов)
  2. Барбата от Лясково  (р. Р. Дервишев, з. Ат. Райчев)
  3. Мустанчовият кон  (р. Ат. Райчев)
  4. Синаповото имане  (р. Е. Кьоралиева, з. Ат. Райчев)
  5. Чумата  (р. К. Канев)
  6. Ага дойдаха манафете  (р. Ст. Балджиева, з. Ат. Райчев)
  7. Главен даскал  (р. Г. Чечев, з. Г. Петков)
  8. Будала помак ли?  (р. Л. Кънев, з. Вл. Арденски)
  9. В турско време през Еллидже (р. Ат. Кьоргогов, з. Ат. Райчев)
10. Какво е през глава минало  (р. X. Хусарова, з. Д. Калъчев)
11. Бейско платане  (р. Р. Ураков, з. Ч. Илиев)
12. Панталоне за капитан  (р. Д. Маргаритев, з. Ан. Мераков)
13. Стоеновото чиновничество  (р. П. Нейков)
14. Как жълтиците се превърнаха във въглени (р. Г. Дамянов)
15. Комити  (р. Ю. Даракчиев, з. Р. Христов)
16. Моето патило  (р. С. Куркутев, з. Н. Хайтов)
17. Ние сме си братя  (р. Д. Димов, з. П. Маринов)
18. Обиржие  (р. Д. Куцовски, з. Ив. Киряков)
19. На хляба все коравото съм му запомнил (р. А. Манафов, з. Д. Колчев)
20. Как потъна „Итлънтик”  (р. Ст. Анасоня, з. М. Григоров)
21. От Чангърдоре до Париж и нах зад (р. Е. Хутев, з. Вл. Арденски)
22. Как уринахме кмета от Чукуркьой (р. Дим. Каров)
23. Поръчение от дядо  (р. Я. Гудев, з. Т. Пакулев)
24. Ходжицата от Михалково  (р. Ат. Кръстанов)
25. Бежещим през годините  (р. М. Марков)
26. Латернови времена  (р. Н. Петков)
27. На кирия без цьрвуле  (р. С. Червенков, з. Вл. Арденски)
28. Дето го видиш, него да вярваш  (р. Диню Шопа, з. Т. Пакулев)
29. С фелдфебел работа да нямаш  (р. С. Айвазки, з. П. Златков)
30. Кундури за света Богородица  (р. Xр. Даскалов)
31. Аллаховото  (р. Ш. Сливов, з. Ч. Илиев)
32. Надуване  (р. М. Григоров)
33. Момински кахъри  (р. Кр. Липева, з. Ст. Кошев)
34. На вечеринка в Габрица  (р. Ан. Мераков)
35. Моята женилка  (р. Е. Кювлиев)
36. Кутрубандист  (р. Ил. Велков, з. Вл. Арденски)
37. Как опеках калайджилъка  (р. А. Вълчев)
38. Тътралки  (преразказал Xр. Даскалов)
39. Каждарският дракус  (р. А. Вълчев)
40. Гърмидоловите дракусе  (р. Т. Тошев)
41. На пост  (р. Ан. Мераков)
42. Сирашки патила  (р. Ст. Парасков, з. К. Каневски)
43. Райковският министър  (р. Ан. Мераков)
44. Сотю Скълцаното  (р. Xр. Даскалов)
45. Шико — кметът на Богутево  (р. Т. Пакулев)
46. Законът си е закон  (р. Г. Каркъмов, з. П. Стаменов)
47. Галени га са не земат  (р. Xр. Топов)
48. Тодьо ле сине, докторе  (прер. Xр. Даскалов)
49. Баба Катерина комитата  (р. И. Петков)
50. Ах, това станимашко винце  (р. Б. Харитонов)
51. Стрико Кольовата чекия  (р. Н. Коюмджиев)
52. Да убиеш лисица  (р. К. Боюклиев)
53. Живот  (р. И. Шондров — Мръката, з. Вл. Арденски)
54. Дето си се родил, там си е най-хубаво (р. А. Кисимов, з. Св. Капсъзов)
55. Не разцънквай чановете  (р. П. Дренков, з. Св. Капсъзов)
56. Майчин поплак  (з. д-р Константин Кантарев)
57. За кора хляб  (р. Сл. Косев)
58. Невястана  (р. Xр. Даскалов)
59. Щильонова командировка  (р. Ат. Мераков)
60. И Дядо Мраз съм бил  (р. Т. Мухтаров)
61. Шильовото свине  (р. Хр. Даскалов)
62. Добринка  (р. Т. Мухтаров)
63. Техника, калтату  (р. Xр. Даскалов)
64. С Гего на море  (р. В. Герзилова, з. Вл. Арденски)
65. Бай Форювата комисия  (р. А. Шишков)
66. Нашенско лековане  (р. Xр. Даскалов)
67. Дренови ножинки  (р. К. Кузманов)

   Речник


[Back to Main Page]   Любезно предоставена от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари, заявки и други: e-mail: gogoiline@yahoo.com