Институт за История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том IX

Произведения на Теофилакт Охридски, архиепископ български, отнасящи се до българската история
част 2

Подготвени от Илия Г. Илиев

Theophylacti Achridensis, archiepiscopi Bulgariae, scripta ad historiam Bulgariae pertinentia
Secunda pars

Vita S. Clementis Achridensis, historia martyrii XV martyrum Tiberiupolitanorum, epistulae, carmen ad Nicephorum Bryennium,
pars expositionis in epistulam Pauli apostoli ad Romanos

elaboravit Iliya G. Iliev


Издание на Българската Академия на Науките
София, 19
94
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (286 Мб) В .djvu формат  (9.3 Мб)
Gallery of scans In .pdf format  (286 Mb) In .djvu format  (9.3 Mb)


  Предговор  (Иван Божилов)  . . . . . 5
  Увод  (Илия Г. Илиев)  . . . . . 8

1. Житие на Климент Охридски . . . . . 10
   Живот, дейност, изповедание и кратък разказ за чудесата на светия наш отец Климент, епископ български, написан от светейшия и славен архиепископ на Първа юстиниана и на цяла България господин Теофилакт, който бил магистър на реторите в Константинопол (11)  //  Βιος και πολιτεια, ομολογια τε και μερικη θαυματων διηγησις του εν αγιοις πατροσ ημων Κλημεντος επισκοπου Βουλγαρων, συγγραφεισα παρα του αγιωτατου και αοιδιμου αρχιεπισκοπου της πρωτης Ιουστινιανης και πασης Βουλγαριας, κυρου Θεοφυλακτου, χρηματισαντος εν Κωνσταντινουπολει μαιστορος των ρητορων (11)

2. Мъченичество на 15-те тивериуполски мъченици . . . . . 42
  
Мъченичество на светите славни 15 свещеномъченици, пострадали в Тивериупол, именуван на български Струмица, в царуването на злочестия Юлиан отстъпника, написано от Теофилакт, светейшия архиепископ на цяла България (42)  //  Μαρτυριον των αγιων ενδοξων ιερομαρτυρον ιε' των εν Τιβεριουπολει τηι Βουλγαρικος επονομαζομηνηι Στρουμμιτζηι μαρτυρησαντων επι της βασιλειας του δυσσεβους Ιουλιανου του παραβατου συγγραφεν υπο Θεοφυλακτου του αγιωτατου αρχιεπισκοπου πασησ Βουλγαριας (42)

3. Писма на преблажения господин Теофилакт, епископ Български // Επιστολαι του μακαριωτατου επισκοπου Βουλγαριας κυρου Θεοφυλακτου . . . . . 80
   4. До деспина госпожа Мария (81). 5. До Великия доместик (84). 6. (До препозита за мобите) (85). 7. До учителя на Великата църква господин Никита, [племеник] на серския епископ (87). 8. От същия до севаст Йоан, шурея на царя (87). 9. До кесаря (88). 10. До сина на севастократова (90). 11. До господин севаста Йоан, сина на севастократора (90). 12. До същия (92). 13. До кесаря Мелисин (93). 14. До кипърския епископ (94). 15. До Диавологир (95). 16. До Тарханиот (96). 17. До господин Йоан, шурея на царя (97). 18. До Таронитопул, дука на Скопие (98). 19. (До сина на севастократора) (100). 20. До Тарханиот (100). 21. До пелагонийския [епископ] (101). 22. До сина на севастократора (102). 23. До същия (103). 24. До същия (104). 25. До Мерментопул (105). 26. До севаста, сина на севастократора [Йоан Комнин] (106). 27. До Каматиропул (107). 28. До Смирненски (108). 29. До Мерментул (108). 30. До хартофилакса господин Никифор (110). 31. До Каматир (111). 32. До Анема (112). 33. До Мерментул (113). 34. До Анема (114). 35. До навпактския митрополит Хризоверг (115). 36. До пелагонийския епископ (116). 37. До господин Симеон, игумен на манастира в Анаплус (117). 38. До господин Григорий Каматир (119). 39. До господин Михаил Пантехни (120). 40. До господин Никита Полит (122). 41. До Анема (122). 42. До Теофилакт Ромей (123). 43. До същия (124). 44. До Махитар (125). 45. До патриарха [Николай III Граматик] (126). 46. До Ромей (129). 47. До Мерментопул (130). 48. До господин Михаил Пантехни (130). 49. До господин Йоан Сервлиа (131). 50. До Пантехни (132). 51. До хартофилакса господин Никифор (132). 52. До кипърския епископ (132). 53. До господин Григорий Каматир (133). 54. До патриарха [Николай III Граматик] (136). 55. До Пакуриан (138). 56. До семнонския епископ (139). 57. До видинския епископ (140). 58. До триадишкия епископ (141). 59. До същия от Синода, задето помолил да бъде освободен от заседанията (145). 60. До същия от архиепископа (147). 61. ? (151). 62. До господина магистъра Йоан (152). 63. ? (152). 64. До господин патриарха Николай (153). 65. До господин Григорий, племенник на Таронит (154). 66. До господин хартофилакса Никифор (155). 67. До господин Григорий Каматир (156). 68. До господина Григорий Пакуриан, зетя на Великия друнгарий (158). 69. До Офеомах (159). 70. До дидаскала господин Никита, [племенник на] серския епископ (159). 71. До Офеомах (160). 72. До солунския митрополит господин Теодул (161). 73. До кесаря [Никифор Мелисин] (162). 74. До семнонския епископ (164). 75. До епископа на Керкира (165). 76. До епископа на Керкира (165). 77. До Мерментул (166). 78. До епископа на Керкира (167). 79. До същия (170). 79. До Великия доместик господин Адриан (172). 80. До севаста Пакуриан (174). 81. До господин Григорий Таронит (175). 82. До господин Михаил [племенник] на халкидонския епископ (178). 83. До хартофилакса господин Никита (180). 84. До своя ученик Никита, дякон, [племенник] на халкидонския епископ (181). 85. До Великия доместик господин Адриан, брат на царя [Адриан Комнин] (182). 86. До вриениий, свата на царя (185). 87. До триадишкия епископ (186). 88. До господин Йоан, писаря на Палеолог (188). 89. До господин Адриан, брат на царя (189). 90. До хартофилакса (190). 91. До учителя на Великата църква (191). 92. До господин Григорий Таронит (191). 93. До главния лекар господин Николай Каликъл (193). 94. До същия (193). 95. До началника на философите, Смирненски (194). 96. До паниперсеваста Вриений, зетя на царя (194). 97. До господин Йоан Перивлептин (199). 98. До господин Адриан, брат на царя (200). 99. До лекаря на царя, Пантехни (203). 100. До философа господин Йоан (204). 101. До господин Йоан Перивлептин (205). 102. До неговия ученик, лекаря господин Михаил Пантехни (206). 103. До поучените от него българи (206). 104. До господин Йоан Аталиат, протонотарий на аталийския дука (207). 105. До дирахийския дука Вриений (207). 106. ? (208). 107. До деспината [Мария Аланска], която го посети, когато беше болен (209). 108. До Макремволит, преспанския управител (209). 109. До [препозита] за молбите (210). 110. До царския лекар господин Никита (210). 111. До господин Николай Каликъл (211). 112. До същия (212). 113. До кипърския епископ (213). 114. До проедъра и проксима Пантехни (214). 115. ? (214). 116. До същия (215). 117. До същия (215). 118. До господин севаста Константин Дука (215). 119. До същия (216). 120. До господин агистъра Йоан Пантехни (217). 121. До кипърския епископ (218). 122. До дебърския епископ (219). 123. До господин Севаста и верийски дука Константин, син на севастократора (219). 124. До бившия хартофилакс господин Никифор (220). 125. ? (220). 126. До Палеолог (220). 127. До протоасикрита господин Григорий Каматир (221). 128. До проедъра Пантехни (226). 129. До царския лекар господин Михаил Пантехни (226). 130. До същия (226). 131. До същия (227). 132. До брата на покойния Псел от архиепископа на България (227). 133. Утешително [писмо, написано] от архиепископа на България за различни мъки и болести (227). 134. [Част] от посланието на господин Теофилакт, архиепископа на България до арменеца Тиваний (228)  //  4. Τ δεσποίν κυρ Μαρί. 5. ...

4. Стихотворение, посветено на Никифор Вриений  //  Του Θεοφυλακτου εις τον Βρυεννιον αιτησαμενον γραφειν αυτσι . . . . . 231

5. Обяснение на писмото на апостол Павел до римляните от Теофилакт, архиепископ български  //  Θεοφυλακτου αρχιεπισκοπου Βουλγαριας της του αγιου Παυλου προς Ρωμαιους επιστολης εξηγησις . . . . . 233
 

   Показалец на имената в текста на изворите . . . . . 235
   Списък на съкращенията . . . . . 239
   Съдържание . . . . . 240
 

[Back to Main Page]